Hoewel van een vermogenskadaster in ons land nog lang geen sprake is, werd het pad ernaar de voorbije jaren toch…