Zoals al eerder toegelicht heeft de wetgever bij wet van 23 augustus 2015 een verbod ingevoerd op de uitbetaling van…