Tien geldvragen aan Siham Rahmuni (CEO Quares)

Siham Rahmuni (34) is de nieuwe CEO van de Antwerpse vastgoedgroep Quares. ‘Ik heb in mijn leven al veel kansen gekregen. Niet iedereen heeft zoveel geluk.’

1. Wanneer leerde u met geld omgaan?

‘Mijn ouders zijn immigranten van de eerste generatie. Ze hebben zelf alles moeten opbouwen. Ik kwam thuis niets tekort, maar voor luxeproducten was er evenmin ruimte. Daardoor heb ik geleerd om heel bewust om te gaan met geld. Vanaf mijn 16 jaar deed ik studentenjobs, waarmee ik mijn rijbewijs en ook mijn eerste auto financierde. Als ik iets wilde, dan moest ik daarvoor werken. Die ingesteldheid is heel waardevol gebleken.’

2. Wanneer investeerde u voor het eerst in vastgoed?

‘Ik was amper 21 toen ik een klein huisje kocht. Uiteindelijk heb ik dat enkele jaren later ingeruild voor een appartement. Daarmee heb ik nu nog altijd een emotionele band. Toen ik samen met mijn huidige partner een gezinswoning kocht, heb ik ook veel moeite gedaan om mijn appartement te houden. Daar ben ik nog altijd erg blij om.’

3. Wat is uw slechtste aankoop?

‘Een kunstwerk dat ik zo’n zes jaar geleden kocht in een emotionele bui. Aanvankelijk was ik laaiend enthousiast, tot ik die grote foto thuis aan de muur wilde hangen. Het leek toen eerder op een grote blauwe spiegel dan op een prachtig kunstwerk. Het heeft me 2.000 euro gekost en staat nu op zolder.’

4. Belegt u?

‘Daar ben ik nog niet toe gekomen. Het boeit me wel en ik heb me al heel lang voorgenomen om eens met een klein bedrag – ik noem het speelgeld – mijn eerste stappen op de beurs te zetten. Maar ik heb er de tijd nog niet voor gevonden. Want als ik dat doe, dan wil ik dat wel van nabij opvolgen en me daar ook in verdiepen.’

5. Geeft u gemakkelijk geld aan bedelaars?

‘Niet altijd, maar toch vaak. Ik besef goed dat ik dankbaar moet zijn voor wat ik heb en de kansen die ik heb gekregen. Niet iedereen heeft zoveel geluk. Daarom erger ik me ook aan mensen die neerkijken op mensen die het minder goed hebben. Want zolang je die persoon niet kent, weet je ook niet wat die heeft meegemaakt en wat zijn levenspad is. Je kan ook in de miserie terechtkomen zonder dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan.’

6. Waaraan spendeert u met plezier geld?

‘Reizen. Op vakantie denk ik veel minder na over wat ik uitgeef. Ik deins er bijvoorbeeld niet voor terug om behoorlijk wat geld te betalen om met een helikopter boven de Grand Canyon te vliegen. Ik beschouw reizen ook als een investering in mezelf, omdat ik zo nieuwe mensen en culturen leer kennen. En dat is onbetaalbaar.’

7. Aan welke uitgaven beleeft u geen plezier?

‘Elektronische gadgets zeggen me helemaal niets. Als ik al een nieuwe iPhone koop, dan is het omdat mijn toestel het begeven heeft en niet omdat er een nieuw model op de markt is. En ik word ook niet vrolijker van merkkledij. Ik ben graag elegant gekleed, maar daarvoor heb je geen groot logo nodig van een bekend merk.’

8. Bent u een harde prijsonderhandelaar?

‘Ik hou vooral van het spel om tot een correcte prijs te komen. Ik voel daarentegen niet de drang om echt helemaal het onderste uit de kan te halen, al zal ik ook niet toelaten dat de tegenpartij bij mij hetzelfde probeert. Het is niet de bedoeling om ten koste van alles de laagst mogelijke prijs uit de brand te slepen. Ik betaal liever wat meer, als ik bijvoorbeeld ook weet dat ik kan rekenen op een betere service. Ook dat is belangrijk.’

9. Doet u aan pensioensparen?

‘Neen. Ik heb daar geen echte verklaring voor, behalve dan dat ik nog geen tijd heb gehad om dat uit te pluizen. Binnenkort zal ik dat zeker eens doen, al was het maar omdat de lage spaarrentes me toch ook geen comfortabel gevoel geven. Ik heb natuurlijk naast mijn gezinswoning nog een appartement en dat beschouw ik ook al als een mooi pensioenpotje. In die zin vind ik dat ik ook al bezig ben met pensioensparen.’

10. Wat is uw droominvestering?

‘Mocht geld helemaal geen bezwaar zijn, dan zou ik graag een liefdadigheidsproject realiseren voor een lokale gemeenschap in de derde wereld. Ik kijk enorm op naar mensen die erin slagen om ondanks hun drukke job toch nog initiatieven op te zetten voor anderen. Daar droom ik ook van.’

‘Ondernemen doe ik al mijn hele leven, zonder dat zelf goed te beseffen.’

Schrijfster en columniste Dalilla Hermans (33) heeft net haar eerste jaar als zelfstandige achter de rug. We schotelen haar tien geldvragen voor.

1. Hoe hebt u met geld leren omgaan?

‘Mijn papa heeft als bankbediende hard geprobeerd me enkele zaken te leren. Zijn inspanningen hadden een averechts effect en ik ging vrij roekeloos om met geld. Uiteindelijk kreeg ik toch een wake-upcall. Ik besefte niet hoe duur het leven was toen ik zelf op eigen benen stond. Mijn eerste loon had ik er meteen doorgedraaid. Nog voor het einde van de maand moest ik mijn papa geld vragen. Maar ik besef wel hoeveel geluk ik had dat dat kon.’

2. Bent u loontrekkende of zelfstandige?

‘Ik heb net mijn eerste jaar als zelfstandige achter de rug. Dat is spannend, want mijn eerste belastingafrekening moet ik nog krijgen. Aan opdrachten heb ik geen gebrek. En ik laat me ook al beter vergoeden voor mijn werk. Vroeger waren er weken dat ik bijna dagelijks een lezing gaf voor enkele euro’s. Nu verkeer ik in de situatie dat ik de voorkeur kan geven aan partijen die zowel een interessant project hebben als de financiële draagkracht om me een serieus aanbod te doen.’

3. Schuilt er een ondernemer in u?

‘Als vrijwilliger was ik altijd al bezig met uiteenlopende projecten en evenementen. Toen ik nog werknemer was, werkte ik na mijn uren voortdurend allerlei ideeën uit en zocht ik daar de geschikte platformen voor. In die zin ben ik al heel lang bezig met ondernemen, zonder dat zelf goed te beseffen.’

4. Laat u zich adviseren over uw financiën?

‘Toen ik als zelfstandige begon, had ik meteen door dat ik niet geschikt ben voor het administratieve en financiële luik. Ik heb een managementbureau in de arm genomen, een investering die zich dubbel en dik terugverdient. En ik laat me adviseren door een goede boekhouder. Uiteindelijk heb ik 90 procent van mijn administratie uit handen gegeven.’

5. Van welke uitgaven hebt u spijt?

‘Ik heb me al blauw betaald aan boetes voor achterstallige betalingen. Het absurde is dat ik nochtans altijd genoeg geld had op mijn bankrekening, maar dat ik ze gewoon was vergeten. Ik heb ook al veel geld verloren door vast te houden aan de foute telecomabonnementen, omdat ik te lui ben om de telefoon te nemen.’

6. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Niet ingaan op sommige lucratieve aanbiedingen. Ik kreeg er een heleboel na mijn passage bij ‘De slimste mens ter wereld’. Ik had toen op de trein van de influencers kunnen springen en veel geld verdienen door mijn naam te verbinden aan bedrijven en merken. Ik heb er lang over getwijfeld, want dat zou me meer financiële stabiliteit geven. Achteraf ben ik blij dat ik vooral mijn eigen pad heb bewandeld. Anders zou ik vandaag niet met dezelfde authenticiteit en geloofwaardigheid kunnen spreken.’

7. Bent u goed verzekerd?

‘Mijn beste vriendin is verzekeringsagente. Ze heeft me eens gedwongen goed naar haar te luisteren, zodat ze me enkele zaken kon uitleggen. Daardoor heb ik nu ook een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen en een rechtsbijstandsverzekering. Dat zijn belangrijke zaken die je als beginnende zelfstandige makkelijk vergeet.’

8. Wat is uw zotste uitgave?

‘Ons trouwfeest, dat twee dagen duurde en 300 gasten telde. Dat was extravagant en niet echt nodig. Toch ben ik blij dat we het gedaan hebben, want het waren de mooiste dagen van mijn leven. Maar ik besef dat niet iedereen dat kan doen.’

9. Nemen reizen een grote hap uit het gezinsbudget?

‘Het is een bewuste keuze niet elk jaar een dure reis te doen met onze drie kinderen. We kiezen voor een staycation of we gaan met enkele vrienden naar de Ardennen. Bij de opvoeding leggen we niet te veel de nadruk op materiële zaken.’

10. Wat is uw droomaankoop?

‘Als ik een idee heb voor een tv-programma of een theaterstuk boks ik voortdurend tegen mensen die mijn werk moeten goedkeuren. Het moet leuk zijn die gatekeepers te kunnen omzeilen en altijd te kunnen doen wat ik belangrijk vind. Ik droom van mijn eigen media-imperium.’ (lacht)

Wat betekent het Vlaams regeerakkoord voor uw portefeuille?

Enkele maatregelen van de Vlaamse regering zullen een directe impact hebben op de portefeuille van de Vlaming. We zetten ze op een rij.

1. Afschaffing woonbonus

Vanaf 1 januari 2020 zullen Vlamingen die een enige en eigen woning kopen niet langer een fiscaal voordeel krijgen op hun lening. De afschaffing van de zogenaamde woonbonus wordt gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent. Wie zijn pas verworven woning energiezuinig maakt, krijgt een extra korting: bij een ingrijpende energetische renovatie dalen de registratierechten naar 5 procent. Nu is dat nog 6 procent.

Duidelijk is dat de lagere registratierechten niet zullen volstaan om het wegvallen van de woonbonus te compenseren. Het voordeel van de woonbonus bedraagt over een looptijd van 20 jaar 31.040 euro (voor een koppel met drie kinderen). Wordt dat teruggerekend naar de waarde van vandaag dan kom je nog altijd op een bedrag van ongeveer 26.000 euro. Dan moet u al een woning van meer dan 2,6 miljoen euro kopen als u de afschaffing van de woonbonus wil compenseren met de lagere registratiebelasting.

Verwacht wordt dat het afschaffen van de woonbonus tot een stormloop op vastgoed zal leiden. Bij de aanpassing van de woonbonus in 2016, toen het fiscaal voordeel al kleiner werd, was er in de maanden voordien ook een rush op vastgoed. ‘Maar na één à twee kwartalen was die stijging al uitgevlakt’, aldus notaris Bart Van Opstal.

Moet u nu snel een woning kopen om nog van de woonbonus te kunnen genieten? ‘Als hypothecaire leningen gesloten vanaf 2020 geen recht meer geven op de woonbonus, dan betekent dit dat de kredietakte bij de notaris moet verleden zijn uiterlijk op 31 december 2019. De aankoopdatum van de woning (compromis of aankoopakte) is in deze niet van belang. Bij de uitvoering van de maatregel kan uiteraard altijd anders worden beslist, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk’, zegt fiscaal expert Jef Wellens (Wolters Kluwer). In regeringskringen valt te horen dat er naar de datum van het compromis zou worden gekeken.

Tussen het kopen van een woning en het verlijden van de krediet- en aankoopakte bij de notaris zitten altijd een paar maanden. ‘De maximale termijn is vier maanden. Doorgaans hebben we alle informatie binnen de twee à drie maanden’, zegt notaris Bart Van Opstal. Dat betekent dat wie nu een woning koopt, mogelijk nog voor eind december bij de notaris geraakt voor het ondertekenen van de kredietakte, en dus nog van de woonbonus zal kunnen genieten.

Maar bij de verlaging van de registratierechten op 1 juni vorig jaar werd er niet naar de (aankoop)akte gekeken, maar naar de compromis om uit te maken of u onder het oude of nieuwe systeem viel.

2. Jobkorting

Om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80 procent lanceert de Vlaamse regering een jobkorting voor lage lonen. Wie werkloos is en een job aanneemt met een loon van minder dan 1.700 euro bruto krijgt een nettobonus van minstens 600 euro per jaar, wat neerkomt op 50 euro per maand. De bonus dooft uit naarmate het brutoloon hoger ligt. Voor brutolonen boven 2.500 euro zou geen jobkorting gelden.

Verder worden de sociale voordelen afhankelijk gemaakt van een inkomen in plaats van een statuut. Werklozen die meer verdienen als ze beginnen te werken, dreigen soms bepaalde sociale voordelen te verliezen die gelinkt zijn aan het feit dat ze niet werken. Door de sociale voordelen afhankelijk te maken van het inkomen kan de regering die werkloosheidsval vermijden.

3. Duurdere dienstencheques

De fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques verkleint van 30 naar 20 procent. Daardoor zal een dienstencheque ter waarde van 9 euro voortaan – na belastingvermindering – 7,20 euro kosten voor de gebruiker, in plaats van 6,30 euro. Rekening houdend met het maximaal aantal dienstencheques waarvoor een fiscaal voordeel geldt (167 in inkomstenjaar 2019), zakt het maximale fiscale voordeel hierdoor van 450,9 naar 300,6 euro, een verschil van 150 euro.

4. Vriendenerfenis

De erfbelasting loopt hoog op voor wie geen kinderen of directe familieleden heeft. Om dat gedeeltelijk te compenseren komt de mogelijkheid er om een vriendenerfenis te regelen. In dat geval kan tot 12.500 euro aan een ver familielid of vriend nagelaten worden tegen een tarief dat gangbaar is in rechte lijn. Anders gezegd, in plaats van een erfbelasting van 25 tot 55 procent, zou dan een tarief van 3 procent mogelijk worden. De drempel van 12.500 euro geldt per persoon. 

Tien geldvragen aan Bart Desmidt

Topchef Bart Desmidt (49) sluit eind dit jaar de deuren van zijn tweesterrenrestaurant Bartholomeus om met een nieuw concept te starten. ‘Alles wat ik doe, is altijd goed doordacht.’

1 Hoe moeilijk was het om een eigen zaak te beginnen?

‘Mijn vrouw en ik hebben het restaurant 25 jaar geleden opgestart met een minimum aan investeringen. Al het geld moesten we lenen. De eerste zes maanden hebben we het restaurant geen dag gesloten. Door hard te werken konden we iets opbouwen en ook wat geld bijeen sparen. Ooit hadden we elf verschillende leningen lopen. Intussen hebben we dat teruggebracht naar één. Ik zal blij zijn als ook die helemaal is afbetaald.’

2 Wat is uw slechtste investering?

‘Net voor de zomer hebben we nog een verbouwing van 50.000 euro laten uitvoeren aan het restaurant. Dat had ik beter niet gedaan, omdat ik twee maanden later heb beslist het restaurant te sluiten.’

3 Neemt u makkelijk financiële risico’s?

‘Ik heb altijd schrik gehad dat ik niet genoeg geld zou hebben om rond te komen. Daardoor ben ik heel voorzichtig geweest en heb ik nooit investeringen gedaan die ik niet aankon. Als jonge gast moet je natuurlijk risico’s nemen. Maar alles wat ik deed, was altijd goed doordacht en doorgerekend. Zo zetten we alle kosten steeds af tegenover de omzet en denken we altijd na over hoe we dat kunnen verbeteren.’

4 Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Om nooit een pand te huren, want dat is weggesmeten geld. Ik geef liever geld aan iets waarvan ik weet dat het na enkele jaren mijn eigendom is. Dat is een investering waar je iets aan hebt. Die lijn trek ik ook door naar mijn privéleven. We zijn geen grootgrondbezitters, maar naast de gezinswoning hebben we wel nog een woning die we verhuren. Ik investeer liever in bakstenen dan in een mooi fornuis.’

5 Belegt u?

‘Nee. Ik heb ooit een beperkt aantal aandelen gekocht van Interbrew, omdat ik ervan overtuigd was dat mensen altijd bier zouden blijven drinken. Gedurende al die tijd heb ik nog niet het verstand gehad die aandelen te verkopen. Ik zou het eens moeten nakijken, maar een slechte investering zal het intussen niet zijn. Toch waag ik me voor de rest niet meer aan aandelen. Daarvoor ben ik te veel een spaarder.’

6 Waaraan spendeert u graag geld?

‘Aan mijn vrouw. Ik zal er nooit bezwaar tegen maken als zij iets leuks voor zichzelf wil kopen. Zelf heb ik geen nood aan dure uurwerken of juwelen. De tijd van toys for boys ligt al lang achter mij.’

7 Bent u bezorgd over uw pensioen?

‘Als zelfstandige moet ik voor mijn pensioen werken. Daarover zeur ik niet, want ik heb daar zelf voor gekozen. Dus doe ik aan pensioensparen, heb ik een aanvullend pensioen en een groepsverzekering, want ik wil er zeker van zijn dat ik later ook nog een mooi leven kan hebben. Daarvoor werk ik nu, want je moet geen vermogen beginnen op te bouwen als je zestig bent. Sowieso is dat de leeftijd waarop ik wil stoppen. Ik heb echt niet de ambitie om tot mijn 75ste achter een fornuis te staan.’

8 Welk financieel advies had u beter niet gevolgd?

‘Eigenlijk heb ik altijd geluisterd naar mijn financieel adviseur, zodat we samen konden rekenen en beslissen. We hebben ons nooit beziggehouden met fiscale hightech die nadien dure pistes bleken. Hou het simpel en eenvoudig, daar is iedereen het gelukkigst mee. We gebruiken fiscale tools, maar dan zonder de cowboyhoed op.’

9 Hoe leert u uw zoon omgaan met geld?

‘Hij is nu 15 jaar. We leggen hem uit waar ons geld vandaan komt en hoe hard we daarvoor hebben gewerkt. En als hij een klusje doet, zal ik hem nooit per uur betalen maar per stuk. Dat is de beste manier om de jeugd te motiveren. Anders kijken ze toch maar de hele tijd naar hun horloge om zich rijk te rekenen. Dat heb ik zelf nog geleerd van mijn vader.’

10 Van welke aankoop droomt u?

‘Van een mooi appartement op de zeedijk. Op mijn oude dag zou ik graag vanop de vierde of vijfde verdieping uitkijken over de zee. Het is best vreemd: hou ouder ik word, hoe meer ik hou van de zee.’

Tien geldvragen aan Petra De Sutter

De topgynaecologe Petra De Sutter (Groen) zetelt voor het eerst in het Europees Parlement. Dat houdt haar meer bezig dan het beheer van haar centen. ‘Het zegt me niets om voortdurend meer te willen halen uit het geld dat ik al heb.’

1 Bent u veel met geld bezig?

‘Ik ben er me van bewust dat geld een belangrijk deel is van het leven. Niemand kan het zich veroorloven om zich ver weg te houden van geldzaken of fiscaliteit. Zelfs als je dat doet, houden die zaken zich wel met jou bezig. Daarom is het essentieel dat je in die wereld minstens de weg een beetje kent. Tegelijk laat ik het mijn dagelijkse leven niet beheersen.’

2 Is geld een drijfveer?

‘Mocht geld een drijfveer zijn, was ik nooit mijn hele carrière aan de slag gebleven in een universitair ziekenhuis. Uiteraard kreeg ik daar een meer dan behoorlijke verloning, maar elders had ik als gynaecologe veel meer kunnen verdienen. Dat is de prijs die ik heb betaald voor mijn academische vrijheid. Daar heb ik altijd meer belang aan gehecht dan aan het geld dat op mijn rekening werd gestort.’

3 Hebt u lang stilgestaan bij de financiële gevolgen van een overstap naar de politiek?

‘Toch wel, al verkeer ik in een luxepositie. Als professor aan de Universiteit van Gent ben ik eigenlijk een ambtenaar, waardoor ik altijd kan terugkeren naar de universiteit. Ik zal niet meer dezelfde functie kunnen uitvoeren, maar er zal voor mij wel een plaats zijn. Dat is een voorrecht dat het merendeel van mijn collega’s in de politiek niet heeft.’

4 Wat is uw slechtste investering?

‘Ik ben niet echt actief op de financiële markten. Ik heb enkele obligaties, maar geen aandelen. Een groot deel van mijn vermogen staat op een spaarrekening, waardoor ik door de inflatie spaargeld verlies. Dat is waarschijnlijk niet zo slim. Maar ik heb tenminste de zekerheid dat ik op elk moment aan mijn geld kan. Het spreekt me gewoonweg niet aan voortdurend meer te willen halen uit het geld dat ik al heb. Daar is niets mis mee, maar voor mij is dat geen drijfveer.’

5 Investeert u in vastgoed?

‘Ik heb eerder vertrouwen in vastgoed dan in aandelen. Daar zitten misschien niet de grote opbrengsten, maar wel zekerheid. Het huurrendement is vrij gering, maar ik heb de indruk dat vastgoed minstens zijn waarde behoudt. Mijn partner en ik vinden het leuk af en toe iets te kopen, op te waarderen en eventueel met winst te verkopen. Maar versta me niet verkeerd: we zijn geen grootgrondbezitters. Momenteel hebben we naast onze eigen woning alleen een appartement dat we verhuren.’

6 Wat is uw beste aankoop?

‘Enkele natuurgronden en een bos in de Vlaamse Ardennen, die we konden bijkopen toen we onze woning kochten. Iedereen verklaarde ons gek, want die investering brengt niets op en het beheer ervan kost geld. Maar ik vind het fantastisch om er te wandelen. En zo kan ik ook iets van het groen bewaren voor de toekomst.’

7 Waar kunt u geen geld aan spenderen?

‘Auto’s zeggen me helemaal niets. Voor mij zijn ze louter een vervoersmiddel dat me van de ene plek naar de andere brengt. Voor de rest heb ik daar geen verwachtingen van en wil ik er ook niet meer geld aan spenderen dan nodig is. Mijn partner staat daar helemaal anders tegenover, want zij is een autogek. Ik ben dat niet.’

8 Spendeert u veel geld aan reizen?

‘Veel minder dan vroeger. Het grootste deel van de wereld heb ik al gezien, vooral omdat ik professioneel heel internationaal actief was. Daardoor voel ik niet meer de noodzaak om nog naar Thailand, Zuid-Amerika of Canada te reizen. Dat heb ik wel gehad. Nu spendeer ik mijn vakanties bijna altijd in Europa. Ik heb ontdekt dat je niet per se naar een exotisch land moet reizen om fantastische momenten te beleven met het gezin of met vrienden.’

9 Wat is uw zotste aankoop?

‘Een cello van ongeveer 3.000 euro. Thuis hebben we daar wel even een discussie over gehad, want het is veel geld voor een instrument. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Op zo’n instrument speel je gewoonweg beter.’

10 Wat zou u doen als u de lotto won?

‘Het meeste geld zou ik weggeven. Misschien richt ik mijn eigen filantropische organisatie op, om het geld te besteden aan zaken waar ik echt een verschil kan maken. Voor mij dus geen grotere auto of een huis op Ibiza.’ (lacht)

10 geldvragen aan Frank Vranken

Frank Vranken (52), de hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay, hanteert ook voor zijn persoonlijke beleggingsportefeuille een helikopterperspectief. ‘Het is verbazingwekkend hoeveel beleggers op zoek zijn naar het perfecte aandeel, terwijl dat niet de essentie is.’

1 Is geld belangrijk?

‘Het is vooral een vrijgeleide naar vrijheid. Vanaf een bepaald inkomen heb je gewoon meer mogelijkheden en moet je niet langer tien keer nadenken over een grotere aankoop. Zo’n 20 jaar geleden had ik voor het eerst het gevoel dat ik over die drempel was. Toen hebben we onze gezinswoning gerenoveerd, uitgebouwd en volledig naar onze eigen smaak ingericht.’

2 Van wie leerde u uw belangrijkste les over geld?

‘Van professor emeritus Roland Van der Elst, van wie ik nog les heb gehad. Hij heeft me de microbe voor de financiële markten doorgegeven, waarvoor ik hem heel dankbaar ben. Zelf was hij toen heel sterk gericht op individuele aandelen, terwijl ik toen al meer interesse had voor de macro-economische omgeving. Maar hij heeft me wel gestimuleerd om steeds dieper te graven en goed na te denken over elke investeringsbeslissing.’

3 Welk type belegger bent u?

‘Ik denk veel minder na over welk specifiek aandeel ik wil kopen. Ik focus vooral op de thema’s waarrond ik mijn beleggingsportefeuille wil construeren. Ik blijf me verbazen hoeveel beleggers op zoek zijn naar het perfecte aandeel, terwijl dat niet de essentie is. Veel belangrijker is de macro-economische omgeving en de portefeuille die je daaruit kan destilleren.’

4 Hoe is uw beleggingsportefeuille samengesteld?

‘Een aanzienlijk deel van mijn beleggingsportefeuille bestaat al enkele jaren uit Europese vastgoedaandelen. Dat heeft me geen windeieren gelegd. Intussen investeer ik ook nadrukkelijker in goud, omdat de wereldorde verandert en de monetaire massa is ontploft. Toch zie ik mezelf niet als een defensieve belegger, want een deel van mijn vermogen is ook belegd in groeimarkten.’

5 Wat is uw slechtste investering?

‘Ik heb leergeld betaald bij het uiteenbarsten van de internetzeepbel in 2000. Ik had toen geïnvesteerd in enkele private-equity-fondsen, die toen volledig implodeerden. Dat heeft me geleerd dat je altijd kritisch moet zijn voor hypes en dat je ook de mensen die veel hoger geplaatst zijn – de zogenaamde goeroes – in twijfel moet trekken. Die les heeft me geld gekost.’

6 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Een povere dienstverlening waar je als consument veel voor betaalt. Zo had ik eens problemen met het wachtwoord van mijn telecomoperator, dat ik was vergeten. Uiteindelijk ben ik daarvoor twee keer naar de winkel moeten gaan. Het heeft zes weken geduurd vooraleer ik een nieuw wachtwoord had.’

7 Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Ik spendeer met plezier geld aan mijn sociaal leven. Ik geef heel graag geschenken en attenties aan mensen die me dierbaar zijn. En als we op vakantie gaan, maak ik het me graag comfortabel. Ik vlieg niet noodzakelijk in businessclass, maar het mag toch iets luxueuzer zijn dan in economyclass, zodat ik wat meer beenruimte heb.’

8 Hebt u een tweede verblijf?

‘In 2012 kochten we een appartement in de Aostavallei in Italië, aan de zuidkant van de Matterhorn. Ik heb een grote passie voor de bergen. In de zomer hou ik ervan in de bergen te wandelen en te klimmen, in de winter leef ik me uit in de sneeuwsporten. Deze zomer heb ik de Matterhorn beklommen. Zelf zou ik er al onze vakanties kunnen doorbrengen, al staat mijn vrouw erop dat we elke twee jaar ook een exotische reis maken.’

9 Hebt u al nagedacht over uw successieplanning?

‘Ik wil nog geen testament opstellen. Wel leg ik maandelijks een bedrag opzij voor mijn kinderen, dat ze zullen krijgen als ze het huis verlaten. Mijn echtgenote en ik hebben ons huwelijkscontract aangepast zodat de langstlevende partner maximale keuzevrijheid heeft. Verder gaat het nog niet.’

10 Wat zou u doen als geld geen bezwaar was?

‘Dan zou ik vroeger stoppen met werken en al op mijn zestigste afzwaaien. Ik zou nog altijd actief blijven, maar daarbij zou ik niet meer dezelfde intensiteit aan de dag leggen als vandaag. Het is gemakkelijk te zeggen dat we moeten werken tot 67 jaar of langer omdat de levensverwachting stijgt. Maar het is lastig om van een pensioen te genieten als je lichamelijke of geestelijke toestand dat verhindert.’

Maar 7 procent van aanvragen krijgt schadevergoeding na medisch ongeval

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), waar patiënten terechtkunnen die schade opliepen na een medische ingreep, betaalde vorig jaar 4,2 miljoen euro schadevergoeding uit. Voor amper 7 procent van de afgesloten dossiers werd een schadevergoeding uitbetaald.

Van de aanvragen die bij het Fonds worden ingediend, komt 62 procent sowieso niet in aanmerking voor een vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die geen link heeft met de zorgverstrekking of schade die te boek staat als een gekende verwikkeling. Volgens FMO-directeur Mia Honinckx kunnen veel van die aanvragen vermeden worden door een snellere en betere communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt, ‘voor, tijdens en na de medische ingreep’.

Van de aanvragen die bij het Fonds worden ingediend, komt 62 procent sowieso niet in aanmerking voor een vergoeding.

Mia Honinckx
FMO-directeur

Intussen werkt het FMO de achterstand die het de voorbije jaren opliep, weg. Het Fonds werd opgericht als een instelling die mensen die schade opliepen na een medische ingreep gratis, makkelijk en snel moest compenseren. Maar na de start op 1 september 2012 bleek het aanvankelijk een lege doos.

Pas in april 2013, toen het Fonds in het Riziv werd geïntegreerd, kon er echt gestart worden. Net in die jaren kwam een pak aanvragen binnen, waardoor het FMO al snel tegen een enorme achterstand aankeek, ook omdat er moeilijkheden waren om het personeelskader in te vullen.

Eind 2018 was bijna de helft van de dossiers die sinds de start van het Fonds werden ingediend, afgesloten. In 2017 verwerkte het FMO voor het eerst meer dossiers dan het ontvangen had, en die kentering zette zich vorig jaar door. ‘De ingezette hervormingen werpen hun vruchten af’, zegt Jo De Cock, de administrateur-generaal van het Riziv. Het FMO had eind 2018 2.329 dossiers afgesloten, terwijl 2.430 dossiers nog op advies wachten, blijkt uit het activiteitenverslag van vorig jaar.

Welke digitale tools voor uw studerende kinderen?

Voor een kleine anderhalf miljoen Vlaamse leerlingen zitten de eerste twee schoolweken er alweer op. Een goede 250.000 studenten uit de hogescholen en universiteiten beginnen er binnenkort aan. Welke digitale tools, apps en websites kunnen ze gebruiken om hun studies zo goed mogelijk aan te vatten?

Om uw eigen studiecapaciteiten of die van uw kroost met digitale hulpmiddelen op te krikken hoeft u in eerste instantie niet eens zelf de handen uit de mouwen te steken. De meeste scholen bieden hun leerlingen al platformen aan om oefeningen te maken voor wiskunde, Nederlands of wereldoriëntatie. Dat begint al in het lager onderwijs.

De te kloppen moloch is Bingel van de uitgeverij Van In. Ongeveer acht op de tien Vlaamse basisscholen gebruiken Bingel, goed voor zowat 325.000 leerlingen. Met zijn interface van ‘zwevende eilanden’ (elk eiland is een leerjaar) en grotten, circustenten en kastelen waarin de oefeningen zitten, sluit Bingel goed aan bij de leefwereld van zijn gebruikers. Via Bingel kunnen leraren huistaken geven en worden de ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kinderen.

In het secundair onderwijs neemt het aanbod van dit soort platformen fors toe. Welke platformen gebruikt worden, hangt vaak af van welke handboeken de leerlingen voor bepaalde vakken bezigen. Van In biedt bijvoorbeeld het platform Diddit aan, de uitgeverij Plantyn gaat de concurrentie aan met Scoodle, en de uitgeverij Pelckmans doopte zijn platform simpelweg P. De opzet is ongeveer dezelfde als bij Bingel: er wordt lesmateriaal uitgedeeld, er kunnen oefeningen gemaakt worden die aansluiten op de lesboeken en ouders en leerkrachten kunnen alles online opvolgen. Om het geheel wat overzichtelijker te houden, is een gemeenschappelijke site opgezet, waarin al het lesmateriaal van de verschillende uitgeverijen wordt verzameld. Die site heet Knooppunt.

Onlinepuntenboek

Een ander zwaargewicht in het middelbaar onderwijs is Smartschool, van de Limburgse ontwikkelaar Smartbit. Het is in zowat negen op de tien Vlaamse scholen aanwezig. Smartschool begon als een soort onlinepuntenboek voor leraren, maar groeide al snel uit tot een platform waar leraren en leerlingen konden communiceren, documenten delen en een online klasagenda konden beheren. Gaandeweg kwamen er steeds meer functies bij, van afwezigheden doorgeven over modules voor oudercontacten tot complete leerlingopvolgsystemen.

De voordelen van Smartschool zijn duidelijk (eenvoudigere communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, minder rompslomp, minder papier), maar er is ook kritiek. In De Standaard had Joris Janssens, de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, het enkele maanden geleden over de stress die het systeem soms meebrengt. Voor de leerkracht is het poepsimpel om ’s avonds nog taken of toetsen in te plannen voor de dag nadien, waardoor de leerlingen nooit meer ‘gerust’ zijn. Smartschool stopt ook nooit. Via de app op de smartphone kunnen voortdurend meldingen binnenkomen over taken, maar ook over de komende wafelenbak van de school. Dat punten meteen open en bloot zichtbaar zijn voor ouders is ook een bron van spanning voor sommige leerlingen.

Magnetische flux

Wie die punten wil opkrikken, vindt op het internet een heleboel mogelijkheden. WeZooz Academy bijvoorbeeld, een Vlaamse site die duizenden lesvideo’s bevat over bijna alle vakken die een leerling voorgeschoteld krijgt. In elke video wordt telkens een bepaald aspect van de leerstof uitgelegd (congruente driehoeken, haarvaten, de magnetische flux…) en aangevuld met oefeningen. Door een account aan te maken kunnen leerlingen in lestrajecten stappen en krijgen ze de uitleg mee die voor hen relevant is. De hosts van de clipjes zijn echte leraars. Velen voegen een vleugje humor aan de filmpjes toe, wat het voor de jongeren allemaal wat verteerbaarder maakt.

WeZooz is niet gratis. Wie er een maand gebruik van wil maken, is 30 euro kwijt. Een abonnement voor drie maanden kost 60 euro, wie meteen een jaarabonnement neemt, moet 156 euro op tafel leggen. Elk abonnement geeft toegang tot een reeks video’s die niet meteen met de leerstof te maken hebben, maar toch interessant kunnen zijn voor de doelgroep, zoals over leren leren, hoe een rijbewijs halen of onlineveiligheid.

Een gratis alternatief voor WeZooz kan Khan Academy zijn. Dat initiatief ontstond een jaar of tien geleden toen Salman Khan YouTube-filmpjes begon te posten waarin hij eenvoudige wiskundige problemen uitlegde voor zijn nichtje Nadia. Al snel bleek niet alleen Nadia naar de filmpjes te kijken, maar duizenden tieners van over de hele wereld. Khan richtte een stichting op om de filmpjes te professionaliseren en maakte er zijn voltijdse job van. Ondertussen staan duizenden Khan Academyvideo’s op YouTube en heeft de stichting bijna 200 mensen in dienst. De filmpjes gaan lang niet meer alleen over wiskunde, maar ook over bijvoorbeeld economie, astronomie, fysica, elektronica en zelfs geneeskunde. Die groei werd onder meer mogelijk gemaakt door een stevige financiële injectie van de Bill and Melinda Gates Foundation.

Filantropen

Een mogelijk nadeel voor Vlaamse studenten is dat veruit het grootste deel van de inhoud op Khan Academy enkel in het Engels beschikbaar is. Er zijn wel filmpjes in het Nederlands, maar veel minder dan in de taal van Shakespeare. Niet getreurd, want buiten de Khan Academy zijn er nog veel filantropen die hun kennis over bepaalde onderwerpen graag met anderen delen op YouTube, ook in het Nederlands. Een eenvoudige YouTube-zoekopdracht met het onderwerp van uw keuze en de kans is groot dat iemand er al een video over gepost heeft. Een speciale vermelding verdient de wiskundeleraar Jozef Aerts uit Deurne. In nauwelijks een goed jaar tijd zette hij zowat 700 video’s online over de meest uiteenlopende wiskundige onderwerpen, van het vereenvoudigen van breuken over financiële algebra tot Taylor-reeksen.

Bijlessen online

Tot slot: ook het volgen van persoonlijke bijlessen kan digitaal geregeld worden. Via het Belgische TeacherOnline bijvoorbeeld kunnen studenten online bijlessen volgen via de webcam. De lessessies kosten tussen 35 à 40 euro. Hoe meer u er op voorhand boekt, hoe lager de prijs. Wie niet tevreden is na twee sessies, kan zijn geld terugvragen. De data van de bijlessen worden in een onlineagenda bijgehouden (zodat u ze zelf gemakkelijk kunt prikken) en ook de leraars kiest u zelf.

Het min of meer vergelijkbare Facelessons (uit Nederland) gaat nog een stap verder. Daar kan iedereen zich aanmelden om repetitor te worden. Gebruikers kunnen er ook reviews achterlaten en de leraren ‘belonen’ met sterren. De gehanteerde prijzen op Facelessons verschillen per leraar, al liggen die meestal tussen 6 en 20 euro per uur, met uitschieters tot 40 euro.

Belgen willen al hun financiële tegoeden in één app zien

12:17 90 procent van de Belgische beleggers wil een overzicht van al zijn financiële tegoeden in één app. Maar die app mag niet van zijn bank zijn.
{$excerpt:n}
Source: Budget (De Tijd)
Belgen willen al hun financiële tegoeden in één app zien

Maak gebruik van een gesplitste aankoop om erfbelasting te beperken

10/09 Wie het tweede verblijf van zijn ouders erft, moet daarop erfbelasting betalen. Maar als de woning ‘gesplitst’ wordt aangekocht, is dat niet het geval. Wie kan gebruikmaken van deze formule? En kan zo…
{$excerpt:n}
Source: Erfenis (De Tijd)
Maak gebruik van een gesplitste aankoop om erfbelasting te beperken

LOGO KLEUR copy2 copy

De Smedt Advocaten

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Copyright 2017 © Alle Rechten Voorbehouden

Design by PubliDesign.be