Waarom papieren vastgoed niet mag ontbreken in uw portefeuille

Waarom papieren vastgoed niet mag ontbreken in uw portefeuille

Bij de 17 gereglementeerde vastgoedvennootschappen op de beurs van Brussel kunt u jaarlijks rekenen op een riant dividend. Netto krijgt u grosso modo tussen 2 en 4 procent dividend op uw rekening, afhankelijk van het type vastgoed.

De Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) moeten jaarlijks 80 procent van hun courante winst uitkeren, volgens de regels van het gvv-statuut. Die uitkeringsplicht is een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds leidt ze per definitie tot hoge dividendrendementen. Anderzijds tempert de hoge jaarlijkse kasuitstroom de investeringsmogelijkheden. Daarom heeft vorig jaar ongeveer de helft van de gvv’s gewerkt met een keuzedividend. In dat geval kunnen aandeelhouders hun dividend in aandelen ontvangen. Doorgaans gebeurt dat tegen een korting op de beurskoers.

Aandelengids, zaterdag 18/1 gratis bij de tijd

Uw wapen tegen de negatieve rente

Welke invloed heeft de negatieve rente op uw portefeuille? Is duurzame dividendaandelen kopen een goed idee? Of gaat u toch beter voor papieren bakstenen? En hoe werkt diversificatie met fondsen nu juist?

Als u een inkomen uit uw beleggingen wil halen, weet u maar beter een antwoord op bovenstaande vragen. Twijfelt u? Geen nood: u vindt alle antwoorden in de Aandelengids. Een uitgebreide gids vol tips en adviezen van specialisten, inclusief gedetailleerde fiches van 50 aandelen.

Hoe meer beleggers voor aandelen kiezen, hoe meer geld er in de vennootschap blijft. Daardoor krijgen de vastgoedverhuurders meer financiële middelen om te groeien, of kunnen ze de schuldgraad laten dalen en de rentelasten verminderen. De negen gvv’s die vorig jaar de keuze lieten, konden hun eigen vermogen op die manier met ruim 150 miljoen euro opkrikken, berekende De Tijd. Het deel van het dividend dat werd opgenomen in aandelen, varieerde van 78 procent bij winkelspecialist Wereldhave Belgium tot 43 procent bij magazijnverhuurder Montea.

Een gvv kan drie mogelijke strategieën hanteren tegenover het keuzedividend. Een groeier als WDP kiest er jaarlijks voor om zoveel mogelijk investeringscapaciteit te creëren. Een speler als Leasinvest Real Estate doet het nooit. Mogelijk rekent de moedermaatschappij (Ackermans) op de jaarlijkse cashdividenden om zelf een dividend te kunnen uitkeren. Toch zijn er gvv’s die jaarlijks de afweging maken. ‘Het keuzedividend maakt deel uit van onze toolkit om de schuldgraad te beheren. In 2018 en 2019 lag onze schuldratio met respectievelijk 41 en 42 procent relatief laag, waardoor we het keuze­dividend overbodig vonden’, legt Lynn Nachtergaele uit, investor relations officer van Cofinimmo.

Belastingen

Een keuze tussen cash of aandelen verandert niets aan de dividendbelasting. Die bedraagt 30 procent, net zoals bij gewone aandelen. Een uitzondering vormen Aedifica en Care Property Invest. Hun aandeelhouders genieten een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent in plaats van 30 procent omdat meer dan 60 procent van hun portefeuille uit zorgvastgoed bestaat.

Ook bij Cofinimmo komt die drempel stilaan in zicht, met een gewicht in zorgvastgoed van 56 procent eind september. ‘Volgens ons is het bedrijf een versnelling hoger aan het schakelen om het gedeelte zorgvastgoed als percentage van de totale vastgoedportefeuille boven 60 procent te brengen’, zegt analist Jonathan Mertens van de private bank Dierickx Leys.

Risicopremie

Wie vandaag 100 euro investeert in een gvv krijgt jaarlijks gemiddeld 3,2 euro netto terug op de rekening in de vorm van een dividend. Ter vergelijking: de rente op Belgische overheidsobligaties is teruggevallen naar nul. De nettodividendrendementen variëren van 1,8 procent (Xior) tot 4,4 procent (Befimmo). Hoe hoger het risico op een dividendknip, hoe meer ‘risicopremie’ de belegger eist in de vorm van een hoger dividendrendement.

Voor een speler die actief is in residentieel vastgoed is het huidige nettodividendrendement van 3 procent voor Home Invest Belgium aan de hoge kant. Beleggers bouwen een veiligheidsmarge in. De groep keert dan immers 100 procent uit van de courante winst. Ze telt gerealiseerde meerwaarden op verkopen mee in de berekening van het dividend. Veel analisten denken dan ook dat het dividend van Home Invest niet houdbaar is.

©Mediafin

Categorieën

Afhankelijk van het type vastgoed kunnen we de dividendrendementen grosso modo in drie categorieën verdelen.

1. Dividend van 2% netto: logistiek, woonzorg- en studentenvastgoed

De vijf gvv’s die voor 100 procent investeren in logistiek (WDP, Montea), woonzorgvastgoed (Aedifica, Care Property) of studentenvastgoed (Xior) bieden een dividendrendement van zo’n 2 procent netto. Dat hebben ze onder meer te danken aan hun specifieke profiel. ‘Dat soort spelers is bijna uniek in Europa’, zegt analist Herman van der Loos van de private bank Degroof Petercam. Bovendien zitten ze in een bloeiende sector. Woonzorgvastgoed profiteert van de vergrijzing, logistiek vastgoed van de opmars van e-commerce. Xior bewijst dan weer dat er een groeiende vraag is naar de ‘betere huisvesting’ onder studenten. Voor deze vijf is België allang niet meer groot genoeg. Het kwintet vond vooreerst investeringskansen in Nederland. Bovendien hebben ze eigen accenten. Xior heeft van Spanje en Portugal een tweede thuismarkt gemaakt, Aedifica is sinds 2019 ook actief in het VK en kreeg begin dit jaar vat op het Finse Hoivatilat. Tekenend voor de groeihonger van dit vijftal: ze doen allemaal steevast een beroep op het keuzedividend.

2. Dividend van 3% netto: gemengd vastgoed

Cofinimmo en Leasinvest Real Estate bieden elk ongeveer 3 procent nettodividendrendement. Het zijn gvv’s die in verschillende vastgoedsegmenten actief zijn. In het verleden was er geregeld speculatie dat Cofinimmo zijn zorgvastgoed zou afsplitsen om de verlaagde roerende voorheffing te genieten. Sommige – vooral institutionele – beleggers vinden het belangrijk om in ‘pure plays’ te beleggen, zodat ze zelf een gediversifieerde portefeuille kunnen samenstellen of omdat ze bepaalde trends optimaal willen bespelen. Andere – doorgaans particuliere – beleggers stellen het gemengde karakter van spelers als Cofinimmo, Leasinvest RE of het veel kleinere Immo Moury op prijs. Wie bijvoorbeeld één aandeel koopt van Leasinvest RE, bezit een portefeuille verspreid over kantoren, winkelpanden en logistiek, verdeeld over België, Luxemburg en Oostenrijk.

3. Dividend van 4% netto (of meer): kantoren en winkelvastgoed

Een gvv die momenteel met een netto-dividendrendement noteert van 4 procent of zelfs meer heeft te maken met argwaan in de markt. Zo zijn beleggers erg voorzichtig geworden met winkelvastgoed door het groeiende succes van e-commerce. De crash van Qrf in 2018 – tot dan ongezien in deze sector – na het conflict met huurder H&M roept schrikbeelden op. Bijgevolg ligt het nettodividend van Vastned Retail Belgium en Wereldhave Belgium gemakkelijk boven 4 procent van de beurskoers.

Ook tegenover kantoren bestaat wantrouwen, getuige het nettodividendrendement van 4,4 procent voor de ‘zuivere’ kantoorspeler Befimmo.

Het verleden leert dat de populariteit van vastgoedsegmenten geen vaststaand gegeven is. Eind jaren 90 kon logistiek vastgoed alleen beleggers aantrekken door dividendrendementen aan te bieden die bij de hoogste behoorden in de sector. Residentieel vastgoed in Berlijn was jarenlang ‘hot’, tot een huurprijsblokkade de sector plots in een zware crisis stortte. Moraal van het verhaal: een belegger bouwt het best een portefeuille op met gvv’s die in verschillende sectoren actief zijn met uiteenlopende dividendrendementen.

Zeg niet gvv tegen VGP

De gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn niet te verwarren met de vastgoedontwikkelaars. Gvv’s zijn hoofdzakelijk verhuurders van vastgoed. Projectontwikkelaars trekken een gebouw op met het oog op een latere verkoop met het liefst een meerwaarde.

Toch lijkt het verschil tussen gvv’s en ontwikkelaars wat te vervagen. VGP bijvoorbeeld is steeds meer actief als verhuurder van (het eigen) vastgoed via een alliantie met de Duitse verzekeraar Allianz.

Juridisch blijft er wel een strikte scheiding tussen beide soorten vastgoedaandelen. De gvv moet voldoen aan verschillende criteria, zoals een maximaal gewicht in de portefeuille van 20 procent van één vastgoedgeheel. De gvv mag de schulden niet boven 65 procent van de activa laten uitstijgen en moet minstens 80 procent van de winst uitkeren. In ruil moet de gvv geen vennootschapsbelasting betalen in België.

De projectontwikkelaars hebben met de gvv’s gemeen dat ze de belegger willen verleiden met een dividend. VGP krikte vorig jaar het dividend op met 16 procent. Analisten verwachten ook dit jaar een dividendgroei met dubbele cijfers. Immobel voert een beleid om het dividend jaarlijks met 10 procent op te krikken, zolang het kan. Ook bij Atenor zal het dividend ongetwijfeld de hoogte ingaan dit jaar. In vergelijking met de gvv’s kennen de projectontwikkelaars wel een volatielere dividendhistoriek.

De drie bovengenoemde bedrijven kennen op dit ogenblik goede tijden, wat zich vertaalt in riante dividenden. Maar slechte tijden vertalen zich in de sector veel gemakkelijker in een schrapping van het dividend, wat bijvoorbeeld bij Immobel het geval was in 2013. De Brusselse ontwikkelaar Banimmo keert overigens al jaren geen dividend uit wegens aanhoudende verliezen.

Tien geldvragen aan Dieter Haerens

Dieter Haerens is sinds 1 januari de nieuwe topman van BinckBank België. ‘Voor mij is elke weloverwogen beslissing ook een goede beslissing. Ook als die verkeerd uitdraait.’

1. Wanneer leerde u echt met geld omgaan?

‘Al op vrij jonge leeftijd. Mijn vader was bijzonder aandachtig voor de financiële opvoeding van zijn vier kinderen. Hij leerde ons zowel om verstandig geld te verdienen als uit te geven. Mijn moeder werkte thuis en ik zag hoe spaarzaam mijn vader als enige kostwinner in een groot gezin omging met geld. Van mijn grootvader kreeg ik dan weer de beleggingsmicrobe te pakken toen ik nog een tiener was. Daardoor raakte ik op jonge leeftijd gefascineerd door economie en geldzaken.’

2. Van welke financiële beslissing hebt u spijt?

‘Geen. Op het vlak van geldzaken ben ik nogal zelfredzaam en zelflerend. Ik spring ook niet impulsief om met financiële zaken. Voor mij is elke weloverwogen beslissing ook een goede beslissing. Die kan nog altijd verkeerd uitdraaien, maar dan heb je er tenminste nog iets uit geleerd.’

3. Welk type belegger bent u?

‘Vroeger was ik als financieel analist en uitgever van meerdere beleggingsbladen een veel actievere belegger. Net als toen hou ik nog altijd van stockpicking en ik selecteer nog altijd zelf een aantal aandelen. Maar dat zijn eerder de satellieten van mijn beleggingsportefeuille. De kern van mijn portefeuille is intussen wereldwijd gespreid belegd via trackers met een systeem van actieve kapitaalbewaking. De wereld moet in mijn portefeuille zitten, zo zit ik altijd in dat deel van de wereld dat groeit.’

4. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Dat geld gestigmatiseerd wordt. Door een gebrek aan inzicht, kennis en durf van onze beleidsmakers wordt de doorsneeburger niet gevormd om beter en slimmer om te gaan met zijn spaarcenten. Sterker nog, de overheid slaagt er zelfs in om beleggingen te verketteren. Nochtans zal onze toekomstige welvaart eerder afhangen van onze kunde om slim om te gaan met ons opgebouwde kapitaal dan van onze arbeid en productiviteit.’

5. Bij welke uitgaven laat u het geld met plezier rollen?

‘Lekker eten en drinken, concerten en reizen. Dat zijn telkens belevenissen die mooie herinneringen en ervaringen genereren. In die zin verzamel ik liever ervaringen dan geld. Maar geld helpt natuurlijk om die ervaringen te realiseren.’

6. Bent u bezorgd over uw pensioenopbouw?

‘Neen. Ik ben er wel doelbewust mee bezig. Ik weet welk bedrag ik nodig heb om mijn levensstandaard te behouden en ik werk er gericht naartoe. Het goede nieuws is dat ik niet zo gek ver verwijderd ben van die doelstelling. Toch is het niet mijn bedoeling zo snel mogelijk te stoppen met werken. Ik wil op mijn 75ste nog actief bezig zijn, al is het dan wellicht pro bono.’

7. Bent u een koopjesjager die telkens op zoek gaat naar de laagste prijs?

‘Niet echt. Voor belangrijke aankopen kijk en vergelijk ik goed, maar ik heb van mijn ouders geleerd dat kwaliteit een prijs heeft. Price is what you pay, value is what you get. De weinige keren dat ik te krenterig was, heb ik er op een andere manier veel meer voor betaald.’

8. Is geld voor u een drijfveer?

‘Neen. Ik heb in mijn leven al verschillende keuzes gemaakt die daar zelfs wat haaks op staan. In eerste instantie volg ik mijn hart, waardoor ik de afgelopen decennia zelfs al verschillende keren het grote geld heb laten passeren. Ik heb daar nog nooit spijt van gehad.’

9. Hebt u al nagedacht over successieplanning?

‘Uiteraard denk ik na over wat gebeurt als ik er morgen niet meer ben. Voorlopig zit dat wel goed en moet ik niet extra plannen of bijsturen. Maar ik heb natuurlijk geen complex vermogen of familiale situatie. Dat scheelt.’

10. Wat zou u kopen als geld geen bezwaar was?

‘Een huis op een Italiaanse heuvelrug, met een kleine maar fijne wijngaard. En samen met mijn gezin zou ik nog zoveel mogelijk van de wereld willen zien. Sinds onze ietwat onverwachte reis naar China vorig jaar – mijn oudste dochter had zich met haar team onverhoopt gekwalificeerd voor het WK ropeskipping – is die microbe bij ons allen zo mogelijk nog groter geworden.’

Meer interviews op www.netto.be/geldvragen

Rusthuiskamer 44 euro duurder tot 1.771 euro per maand

De prijs van een verblijf in een Vlaams rusthuis stijgt sneller dan de inflatie.

Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kostte in mei vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag of 1.771,50 euro per maand. Daarmee ligt de maandelijkse kostprijs 44 euro (+2,54%) hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de dagprijzen in de Vlaamse rusthuizen door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De kosten van een verblijf in een rusthuis liggen 500 euro per maand hoger dan het gemiddelde maandelijkse werknemerspensioen.

De prijs van een rusthuisverblijf is sneller gestegen dan de inflatie, die in dezelfde periode 1,89 procent bedroeg. De reële prijsstijging bedraagt 0,65 procent. Daarmee is de prijsstijging iets groter dan vorig jaar.

‘De gemiddelde evolutie van de dagprijzen in de woonzorgcentra volgt grotendeels de inflatie’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat dit voor een aantal bewoners niet evident is. We zullen daarom via het zorgbudget voor ouderen een extra tegemoetkoming geven, tot zo’n 400 euro per maand, aan bewoners met een laag inkomen die moeilijk de factuur kunnen betalen.’

Internet en kapper

In de dagprijs zitten de kosten voor het verblijf, de verpleging en de maaltijden. Extra kosten, zoals voor internet, de kapper of de was, komen erbovenop.

Nieuwe rusthuizen bepalen zelf hun dagprijs, maar de bestaande rusthuizen mogen hun prijzen niet zomaar verhogen. Een prijsverhoging kan alleen als ze die kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld omdat ze investeren in nieuwbouw of om verliezen weg te werken.

De kosten van een rusthuisverblijf liggen 500 euro per maand hoger dan het gemiddelde maandelijkse werknemerspensioen. Daar staat dan weer tegenover dat ouderen een beroep kunnen doen op de Vlaamse zorgverzekering, een premie van 130 euro per maand waarmee ze zorg kunnen betalen. Daarbovenop komt dikwijls nog een bijkomende premie die afhangt van de zorgzwaarte van de oudere en die kan oplopen tot zo’n 600 euro per maand. 

Tien geldvragen aan Olivia Borlée

Olivia Borlée (33) haalde in 2008 een gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking, maar vandaag is ze vooral bezig met haar tweede passie: mode. Samen met haar atletiekvriendin Élodie Ouédraogo ontwikkelde ze het sportmerk 42|54. ‘Van iemand met een olympische medaille wordt veel verwacht. Dat kan druk meebrengen.’

1. Is kleding voor u een belangrijke uitgavenpost?

‘Ja, ik ben een echte modefreak. Ik zet graag geld opzij om mooie dingen te kopen of in elk geval geld in de modesector uit te geven.’

2. Hebt u een verzameling?

‘Nee. Ik heb een aantal mooie kledingstukken en handtassen, maar om dat een verzameling te noemen… Ik weet zelfs niet of ze enige waarde hebben. Ik zou mijn handtassen liever op een mooie dag aan mijn dochter geven.’

3. Neemt u het openbaar vervoer of kunt u niet zonder de auto?

‘Ik moet vaak de auto nemen omdat ik in heel België mijn collecties voorstel. Ik heb een auto nodig waar alles in past. Maar als ik in Brussel blijf, verplaats ik me met de elektrische Cowboy-fiets. Vooral in de zomer en minder in de winter als het koud is.’ (lacht)

4. Opent uw bekendheid deuren voor u?

‘Vast en zeker. Maar van iemand met een olympische medaille wordt ook veel verwacht, wat een zekere druk met zich kan meebrengen. Ik denk aan de lancering van ons merk samen met Élodie. Onze bekendheid heeft ons geholpen media-aandacht te krijgen. Maar tegelijk moesten we

op niveau presteren.’

5. Bent u erin geslaagd een goede balans tussen privé en werk te vinden?

‘Ik denk van wel. Het ondernemerschap vergt natuurlijk enorm veel tijd. Het is soms moeilijk het evenwicht te bewaren en privétijd vrij te houden. Maar het is belangrijk een scheidingslijn te trekken. Ik probeer mijn privéleven zo veel mogelijk af te schermen. Ik denk dat ik daar nog maar pas begin in te slagen. Sport heeft lang veel plaats in mijn leven ingenomen: al wat ik deed, stond in functie van mijn leven als sportvrouw.’

6. Wat zou u doen als u van de ene dag op de andere rijk wordt?

‘Ik denk dat ik zou proberen een normaal leven te blijven leiden en enkele mooie beleggingen te doen. Ik zet me ook in voor verenigingen. Het zou dus de gelegenheid zijn om meer te doen voor die zaken die me na aan het hart liggen.’

7. Bent u een bewuste consument die prijzen vergelijkt of koopt u eerder impulsief?

‘Ik ben eerder impulsief, dat is duidelijk. (lacht) Ik heb bevliegingen. Af en toe moet je jezelf een pleziertje gunnen! Maar ik denk wel dat ik er correcte waarden opna houd. Ook al vergelijk ik niet veel, ik geef niet buitensporig veel uit.’

8. Is uw verhouding tot geld veranderd met het ouder worden?

‘Ja, als kind hadden we het echt niet gemakkelijk. We hadden een groot gezin. Mijn ouders hadden niet veel middelen. Dat heeft me bewust gemaakt van de waarde van geld: ik weet wat het waard is en wat je ervoor moet doen om het te verdienen en te houden.’

9. Uw carrière heeft u naar alle hoeken van de wereld gebracht. Aan welke professionele reis houdt u de beste herinneringen over?

‘Peking blijft voor mij iets speciaals, want daar behaalden we onze gouden medaille. Al heb ik toen niet de tijd gehad om de stad te bezoeken. Het was soms frustrerend om veel te kunnen reizen, maar niet altijd de kans te krijgen om de stad te bezichtigen. In mijn nieuwe loopbaan is het altijd leuk om te reizen en in de fabrieken de mensen te ontmoeten die onze kleding maken. Dat zijn verrijkende contacten.’

10. Wat is de slechtste koop die u ooit deed?

‘Zonder twijfel een paar schoenen die ik nooit heb gedragen en die me veel geld hebben gekost.’ (lacht)

De verborgen kosten van uw skivakantie

Als u binnenkort gaat skiën, vergeet dan de ‘verborgen’ kosten niet. Winterbanden en sneeuwkettingen voor uw wagen zijn vaak verplicht. En in heel wat landen die u op weg naar uw skibestemming doorkruist, moet u betalen om de snelweg op te mogen.

Als u uw skibudget overloopt, denkt u allicht in de eerste plaats aan het verblijf, de uitrusting die u koopt of huurt en de skipassen. Maar als u veilig op de bestemming aan wilt komen, zet u het best ook winterbanden en sneeuwkettingen op het lijstje. Afhankelijk van het land waar u naartoe trekt, hebt u niet eens de keuze, want soms bestaan verplichtingen.

Winterbanden

Winterbanden zijn geen overbodige luxe, ook niet in België. In ons land zijn ze niet verplicht, maar ze bieden meer veiligheid in winterse omstandigheden. Winterbanden verschillen van zomerexemplaren omdat ze ook bij temperaturen onder 7 graden soepel blijven. Dat geeft uw auto meer grip op de weg en helpt slippartijen te vermijden. Tests wijzen uit dat de remafstand op een besneeuwd wegdek 50 procent korter is met winterbanden.

Het kostenplaatje blijft voor heel wat mensen een drempel. De prijs van autobanden hangt af van het formaat en het merk. Voor een doorsneewagen betaalt u tussen 300 en 500 euro voor een set van vier.

Met de aanschafprijs van de banden zijn alle kosten niet gedekt. U moet ook twee keer per jaar werkuren voor de bandenwissel betalen, als u die laatste niet zelf kan uitvoeren. De prijs is afhankelijk van de garage. Reken op zo’n 80 euro voor het vervangen van de vier banden.

U kunt zich ook winterbanden op velgen aanschaffen. Die zijn vaak maar enkele tientallen euro’s duurder dan de banden alleen. Het voordeel is dat ze veel sneller geplaatst zijn en dat de kostprijs van het wisselen zowat gehalveerd wordt. Als u geen plaats hebt om uw tweede set banden op te slaan, kunt u ze bij de meeste bandencentrales en garages in bewaring geven. Voor die service betaalt u tussen 40 en 60 euro per jaar.

Alvorens met de auto op wintervakantie te vertrekken kijkt u het best na of winterbanden verplicht zijn in het land waar u naartoe trekt en in de landen die u eventueel doorkruist.

Het gebruik van winterbanden is niet algemeen verplicht. Het principe is dat banden moeten overeenstemmen met de wegomstandigheden. Op bepaalde wegen zijn winterbanden wel verplicht. Een verkeersbord geeft dat aan.

Ook in Duitsland geldt geen algemene verplichting. Uw banden moeten aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Als het sneeuwt en ijzelt, zijn winterbanden dus aangewezen.

Het gebruik van winterbanden is verplicht bij winterse omstandigheden.

Zwitserland

Er is geen wettelijke regeling over winterbanden. Maar als de weersomstandigheden dat vereisen, is een winteruitrusting verplicht. Wie met zijn zomerbanden voor hinder op de weg zorgt, riskeert een boete.

Oostenrijk

Tussen 1 november en 15 april is het verplicht bij winterse omstandigheden met winterbanden te rijden of om sneeuwkettingen te monteren op de aangedreven wielen. Buiten die periode kan het gebruik van winterbanden op bergwegen verplicht worden.

Er is geen algemene verplichting voor winterbanden. Op bergwegen kan een winteruitrusting (winterbanden en/of sneeuwkettingen) verplicht zijn. Een speciaal verkeersbord geeft dat aan.

In sommige streken geldt wel een verplichting. In Zuid-Tirol moet u het hele jaar met winterbanden rijden bij winterse omstandigheden. Op de Brennerautosnelweg (E45/A22) tussen Brenner en Affi, in de stad Bozen en in de Aostevallei geldt van 15 november tot en met 15 april de plicht op winterbanden te rijden (of sneeuwkettingen in de koffer te hebben), ongeacht de weersomstandigheden.

Sneeuwkettingen

Voor u sneeuwkettingen oplegt, moet het behoorlijk winteren. Doorgaans mag u ze alleen gebruiken op een besneeuwde ondergrond. Vooral op hellende bergwegen kunnen de kettingen – die doorgaans een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aankunnen – aangewezen of verplicht zijn. Sneeuwkettingen zijn er in alle prijzen. Voor een goedkoop stel betaalt u soms maar 50 euro, maar de prijzen kunnen oplopen tot ruim 200 euro.

Het probleem is dat zulke kettingen zijn afgestemd op een precieze maat van banden. Ze lenen van iemand anders vereist de toevalstreffer dat die net dezelfde maat van banden heeft. Als u een nieuwe auto koopt, is andere kettingen in huis halen vaak ook onvermijdelijk.

Al biedt het in 2018 gelanceerde webplatform SnowXchains mogelijk soelaas. Daarop kunnen particulieren sneeuwkettingen huren en verhuren. De Vlaamse website, die door Flanders Investment and Trade wordt ondersteund, is buiten België ook actief in Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland.

Via het webplatform kettingen huren is in ieder geval goedkoper dan er zelf aan te schaffen. SnowXchains suggereert dat de verhuurprijs voor de meest voorkomende sneeuwkettingen het best niet lager dan 10 tot 15 euro ligt, en niet hoger dan 25 tot 30 euro. Hebt u zelf ongebruikte kettingen in uw kelder of tuinhuis liggen, dan kunt u er nog wat geld uithalen door ze te huur aan te bieden.

Net als voor winterbanden is er voor sneeuwkettingen geen eensluidende reglementering voor alle Europese landen. U moet dus de regels bekijken van elk land dat u passeert op weg naar uw skioord.

Op veel passen is het gebruik van sneeuwkettingen bij sneeuw verplicht. Dat wordt aangegeven met een speciaal verkeersbord, een blauw rechthoekig bord met daarop een band met een ketting. Als er een tweede bord onder staat met de tekst ‘pneus à neige admis’, volstaan winterbanden.

In bergachtige gebieden kunnen bij winterse omstandigheden sneeuwkettingen verplicht zijn. Dat ziet u op een rond, blauw verkeersbord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.

Als de toestand van het wegdek het vereist, is het gebruik van sneeuwkettingen toegestaan. Die kettingen aanbrengen is echter bij geen enkele weersomstandigheid verplicht.

Zwitserland

Sneeuwkettingen zijn verplicht als een rond, blauw verkeersbord – met erop een autoband met een sneeuwketting – dat aangeeft. U doet er goed aan tijdens de winter altijd sneeuwkettingen mee te nemen in de auto.

Soms hangt onder het blauwe bord een bord met de tekst ‘4 x 4 ausgenommen’. Dat betekent dat sneeuwkettingen niet verplicht zijn voor auto’s met vierwielaandrijving. Hoewel sneeuwkettingen alleen verplicht zijn als er een bord staat, kunt u een boete krijgen als u op zomerbanden zonder sneeuwkettingen door de sneeuw rijdt en het andere verkeer hindert.

Oostenrijk

U mag alleen sneeuwkettingen gebruiken als dat noodzakelijk is en als ze het wegdek niet beschadigen. De weg moet dus met sneeuw of ijzel bedekt zijn. Op sommige plaatsen zijn sneeuwkettingen verplicht. Dat wordt aangegeven met een blauw rond bord met daarop de afbeelding van een band met een ketting. U doet er goed aan om in Oostenrijk altijd sneeuwkettingen in uw auto te hebben in de winter.

In Italië geldt geen algemene verplichting. Toch zijn er wegen (vooral bergpassen) waar van 15 november tot en met 15 april sneeuwkettingen verplicht kunnen worden. Dat ziet u op speciale verkeersborden (blauw, rechthoekig, met daarop een afbeelding van een band met een ketting en het opschrift ‘Transito con catene’).

Tol en vignetten

Op België en Duitsland na zult u in alle landen die u doorrijdt tol moeten betalen op de snelwegen. In een aantal gevallen betaalt u voor een traject aan tolpoorten, in andere gevallen zult u een vignet moeten kopen waarmee u onbeperkt van het snelwegennet gebruik kunt maken.

In Frankrijk geldt voor alle autosnelwegen de ‘péage’. Geen zin om aan te schuiven aan de tolpoorten, dan kunt u zich een badge aanschaffen waarmee u zonder betaalformaliteiten langs de speciaal daarvoor voorziene doorgangen rijdt. Afhankelijk van waar u de badge koopt, betaalt u tussen 15 en 20 euro.

Rijden op de Duitse autosnelwegen is tot nader order gratis. Maar als u onderweg naar of van uw skiverblijf een Duitse grootstad wilt aandoen, zult u zich een milieusticker moeten aanschaffen. Die is onbeperkt geldig, zolang u met dezelfde auto rijdt. Als u van auto verandert, moet u een nieuwe milieusticker kopen. De prijzen variëren naargelang waar u die koopt, bij een reisorganisatie of in een tankstation. Reken erop dat u tussen 12,95 en 20 euro moet betalen.

Voor privévoertuigen zijn de wegen tolvrij.

Zwitserland

Om de Zwitserse snelwegen te gebruiken hebt u een vignet nodig. Dat kost in de douaneposten 40 Zwitserse frank of zo’n 37 euro en is een volledig jaar geldig. U kunt het ook vooraf bij een automobilistenvereniging kopen, maar dan betaalt u doorgaans enkele euro’s meer.

Oostenrijk

In Oostenrijk hebt u verschillende mogelijkheden. Voor een vignet voor een jaar betaalt u zo’n 110 euro, voor twee maanden 35 euro en voor tien dagen 16 euro.

Zowat alle snelwegen zijn tolwegen. Wilt u efficiënt en snel voorbij de controlepoorten, dan kunt u de badge die u in Frankrijk gebruikt ook laten activeren voor Italië, mits een kleine toeslag.

Wat betekent het VoLTE-logo op uw smartphone?

Verschijnt bovenaan op het scherm van uw smartphone een vreemd symbool? Geen paniek, het is eerder goed nieuws voor uw telefoongesprekken. Want dan zijn die van een betere kwaliteit.

Als u een compatibele smartphone hebt, hebt u sinds enige tijd wellicht gemerkt dat in de buurt van uw wifilogo (of van dat van uw mobiele data) het nieuwe logo VoLTE verschijnt. Dat is de afkorting van Voice over LTE, waarbij ‘LTE’ synoniem staat voor 4G. Het is de technologie waardoor u via het 4G-netwerk kunt telefoneren.

Het geluid is alsof uw gesprekspartner zich recht voor u bevindt.

Haroun Fenaux
Woordvoerder Proximus

Daardoor komen verbindingen sneller tot stand en kunt u tegelijk bellen en surfen tegen dezelfde 4G-snelheid.

Als u tot voor kort telefoneerde, schakelde uw smartphone automatisch over op 3G of Edge. Daardoor daalde de snelheid van uw internetverbinding. Dat kon vervelend zijn als u tijdens het bellen iets op het internet wilde opzoeken.

HD-kwaliteit

Bovendien biedt VoLTE u een betere geluidskwaliteit bij telefoongesprekken. ‘In high definition, alsof uw gesprekspartner zich recht voor u bevindt’, zegt Haroun Fenaux, de woordvoerder van Proximus, de eerste operator die deze dienst in België aanbiedt.

Instellingen

Wilt u VoLTE (de)activeren?

Op iOS: Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data > Schakel LTE > Gesprekken en data

Op Android: Instellingen > Verbindingen > Mobiele netwerken > Bellen via 4G

Wilt u VoWIFI (de)activeren?

Op iOS: Instellingen > Mobiel netwerk > Bellen via wifi > Bel via wifi op deze iPhone > ON

Op Android: Telefoon > Oproep-instellingen > Bellen via wifi > ON

Op Huawei: Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiel Netwerk > Oproepen via wifi

De operatoren Orange, Proximus en Telenet activeren de technologie automatisch op bepaalde smartphonemodellen (en enkel bij modellen die over de recentste software beschikken). Het aanbod verschilt wel naargelang de operator. Proximus bijvoorbeeld biedt VoLTE aan voor alle iPhones vanaf model 6. Maar ook voor heel wat modellen van Samsung Galaxy, een deel van de Huawei-toestellen en tot slot ook voor enkele smartphones van LG, Nokia en Sony.

Bij Telenet is de toegang tot 4G-oproepen slechts mogelijk vanaf de iPhone 7 (Plus), enkele modellen van Samsung Galaxy en drie Pro-modellen van Huawei (P20, P30, Mate 20).

Telenet meldt dat de uitrol van 4G-oproepen geleidelijk gebeurt en dat de lijst met compatibele smartphonetoestellen weldra uitbreidt. De operator stuurt u een sms zodra dat bij u het geval is. Voor BASE-klanten zijn telefoongesprekken in 4G nog niet beschikbaar.

De activering van de technologie door uw operator heeft geen impact op uw factuur. Oproepen via het 4G-netwerk tasten het mobiele datavolume van uw abonnement niet aan. Net als bij een klassiek telefoontje hebben ze alleen invloed op het aantal minuten dat beschikbaar is in uw forfait.

Maakt u om te bellen gebruik van toepassingen als WhatsApp of Messenger, dan gebruikt u wel mobiele data.

Ook de abonnees van Orange en Telenet kunnen – op voorwaarde dat ze over een compatibele smartphone beschikken – via het wifinetwerk bellen. Naar analogie met de VoLTE-technologie spreken we dan over VoWIFI, de afkorting van Voice over Wifi.

Die oplossing is interessant als de mobiele ontvangst in uw woning niet volstaat, bijvoorbeeld door de isolatie. ‘Als dat zo is, zult u zonder onderbreking kunnen overschakelen naar het wifinetwerk en kunt u de oproep in high definition blijven voeren’, zegt Coralie Miserque, de woordvoerster van Telenet.

In tegenstelling tot die van VoLTE gebeurt de activering van de functionaliteit niet automatisch. U moet bepaalde parameters op uw smartphone instellen (zie kader).

Net als bij VoLTE hangt de beschikbaarheid op smartphones af van uw operator. Bij Orange zijn alle iPhones vanaf de versie 5s compatibel. Bij Telenet is dat het geval vanaf model 7. Binnenkort kan het ook bij de iPhone SE en de iPhone 6s.

Ook Proximus is van plan de functionaliteit in de loop van 2020 te lanceren. ‘Maar als onze klanten problemen ondervinden om thuis te bellen, hebben wij nu al een oplossing: de Mobile Coverage Extender (voor 5 euro per maand, red.)’, zegt Fenaux. ‘Dat is een doosje dat u aansluit op de modem en dat de mobiele verbinding in uw huis verlengt. In tegenstelling tot bij VoWIFI is die oplossing niet alleen voorbehouden voor enkele compatibele smartphones, maar is ze bruikbaar voor alle gsm’s.’

Tien geldvragen aan Mohamed Ridouani

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (40) houdt zich na een slechte ervaring niet bezig met beleggen. ‘Ik vind het prima dat mijn geld op een spaarboekje staat.’

1. Wanneer hebt u leren omgaan met geld?

‘Als econoom word ik geacht iets van geldzaken te kennen. Toch heb ik minstens even veel geleerd over geldzaken door mijn thuissituatie als door mijn opleiding. Ik ben de zoon van arbeidsmigranten die in de jaren 1970 naar België kwamen. Mijn ouders hadden het niet breed en we leefden met drie gezinnen in hetzelfde huis. Zo heb ik leren omgaan met bescheiden middelen. En omdat mijn vader als bouwvakker soms dag en nacht werkte, hielp ik mijn moeder geregeld met de inkopen. Ook daarvan heb ik veel geleerd.’

2. Hecht u veel belang aan geld?

‘Ik ben niet materieel ingesteld, al ben ik er me wel van bewust dat een degelijk inkomen enorm belangrijk is om te kunnen genieten van een minimaal levenscomfort en om onze kinderen het maximum aan kansen te kunnen geven. Zelf heb ik de luxe om me niet te veel over dat inkomen te moeten bekommeren. We moeten natuurlijk geen zotte dingen doen. Maar als een gezin van tweeverdieners, mijn vrouw is personeelsdirecteur bij het Wit-Gele Kruis, kunnen we ons een comfortabel leven veroorloven.’

3. Deed u vroeger veel vakantiejobs?

‘Ik werk al onafgebroken sinds mijn 16de. Zo heb ik jaren aan een stuk hamburgers gebakken in een Quick-restaurant om mijn studies te financieren. Het was niet altijd makkelijk om deeltijds te werken en te studeren, maar dat heeft me wel verantwoordelijkheidszin bijgebracht. En het heeft me geleerd verschillende dingen te combineren.’

4. Wat is uw slechtste aankoop?

‘Een tweedehandswagen waarvan de kosten binnen het jaar hoger opliepen dan de aankoopprijs van de wagen zelf.’

5. Belegt u?

‘Nee. Na mijn studies heb ik eens aandelen gekocht van een beloftevol opkomend technologiebedrijf. Dat was toen nogal hip en met de opkomst van de onlinebrokers was het ook heel erg makkelijk om zelf aandelen te kopen. Maar uiteindelijk is er van die investering niets overgebleven. Die slechte ervaring heeft me tegengehouden om opnieuw te beleggen. Ik heb er intussen ook de tijd niet meer voor. Ik vind het prima dat mijn geld op een spaarboekje staat.’

6. Doet u soms mee aan crowdfundingacties?

‘Een sympathiek en relevant project kan me daar wel toe verleiden. Tegelijkertijd is het mijn overtuiging dat als iets echt belangrijk is voor de samenleving, zoiets het best via de collectieve middelen en de overheid kan worden gefinancierd.’

7. Kunt u goed overweg met de onzekerheid van het politieke bestaan?

‘Ik klamp me niet vast aan mijn politieke loopbaan. Ik ben mijn carrière begonnen bij Deloitte en door een speling van het lot ben ik terechtgekomen in de politieke wereld. Als de mensen vinden dat ik geen relevante bijdrage meer kan leveren in de politiek of als ik zelf voel dat het op is, zal ik niet aarzelen mijn carrière een nieuwe wending te geven. Zolang ik gezond ben, kom ik wel op mijn pootjes terecht. Daarover maak ik me geen zorgen.’

8. Volgt u uw geldzaken van nabij op?

‘Ik maak dankbaar gebruik van de digitale oplossingen, zodat ik niet te veel tijd moet spenderen aan bankzaken. Ook de bankenapp is heel handig. Daarmee kan ik vrij overzichtelijk en eenvoudig mijn bankzaken beheren. Ik tracht ook zo veel mogelijk zaken te automatiseren, bijvoorbeeld door maximaal gebruik te maken van betalingen via domiciliëring.’

9. Wat was uw zotste uitgave ooit?

‘Na mijn studies was ik zo blij dat ik in een van de Big Four-consultancybureaus mocht beginnen, dat ik meteen een paar peperdure Italiaanse schoenen heb gekocht voor onder mijn maatpak. Uiteindelijk heb ik die geen drie keer gedragen: ze blonken te fel en mijn hielen lagen ervan open.’ (lacht)

10. Wat is uw droomaankoop?

‘Als kind was ik al enorm gefascineerd door het heelal, waardoor er aan mij een astronaut verloren is gegaan. Mocht geld geen bezwaar zijn, dan zou ik een ruimtereis maken om de aarde eens vanuit het heelal te bekijken. Dat moet een ongelooflijke ervaring zijn.’

20 goede voornemens voor 2020

Nee, we gaan u niet vervelen met tips zoals het uitknippen van kortingsbonnen. Maar u doet er wel goed aan om een keer per jaar een check-up te doen van uw geldzaken. Zo kunt u aardig wat geld uitsparen.

1. Switch regelmatig van energieleverancier

Door een daling van de distributienettarieven zal uw energiefactuur volgend jaar lager uitvallen. Een gezin zal gemiddeld 31 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit betalen en 10 euro minder voor aardgas. Het prosumententarief voor zonnepanelen met een terugdraaiende teller gaat gemiddeld met 5 procent omlaag.

Eind 2020 loopt de Vlaamse fiscale regularisatie voor zwart geld af.

Een veel grotere besparing kunt u realiseren door over te stappen naar een andere energieleverancier of -contract, zeker als u nog nooit van energieleverancier veranderde of bij afloop van uw contract niets ondernam en zo op een vaak hoger geprijsd verlengingstarief zit. Om uit te zoeken wat het voordeligste contract is, hebt u verschillende opties. Met een onlineprijsvergelijker krijgt u een overzicht van het marktaanbod en kunt u zelf de vergelijking maken. Groepsaankopen zijn doorgaans goedkoper dan het gemiddelde aanbod op de markt, maar niet noodzakelijk het scherpste aanbod voor uw gezin. De organisator faciliteert wel het switchproces. Voorts zijn er nog prijsvergelijkende diensten zoals Gaele en Premium June. Met een abonnementsformule volgen ze u een langere tijd op en verzorgen ze altijd de overstap naar een nieuw energiecontract.

2. Schakel over naar de voordeligste telecomprovider

Besparen op de kosten voor uw vaste telefoon, gsm, internet, digitale tv en/of een bundel ervan? Met de tariefsimulator op www.bestetarief.be van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) kunt makkelijk het voordeligste tarief vinden dat het beste bij u past. Wilt u met minstens internet of televisie van abonnement veranderen, dan kan dat eenvoudig met Easy Switch, met behoud van uw nummer en e-mailadres. Het volstaat uw nieuwe operator te contacteren. Die zal instaan voor alle administratieve en technische aspecten van de wissel.

3. Doe een check-up van uw verzekeringen

Een gemiddeld gezin spendeert ongeveer een maandloon per jaar aan verzekeringen. Dat is op zich al een voldoende reden om uw verzekeringsportefeuille jaarlijks tegen het licht te houden. Ga na of uw verzekeringen nog aangepast zijn aan uw behoeften. Zo is uw auto misschien al een paar jaar oud, waardoor een omnium weinig zinvol is. Of misschien hebt u uw huis gerenoveerd en is uw brandverzekering niet meer aangepast. Of nog, u ging bij een andere werkgever aan de slag die een hospitalisatieverzekering biedt voor uw hele gezin, zodat u privé niet nog eens verzekerd moet zijn. Vergelijk ook de premies van verschillende verzekeraars voor gelijkaardige verzekeringen.

4. Zoek alternatieven voor uw spaarboekje

Geld op een spaarboekje brengt amper iets op. Met de wettelijke minimumrente van 0,11 procent op het gereglementeerde spaarboekje verliest u – rekening houdend met de inflatie – zelfs koopkracht. Ook andere vastrentende beleggingen zoals obligaties brengen minder op dan de inflatie.

Kijk daarom uit naar alternatieven. Een beginnende belegger kiest het best voor een portefeuille die het risico maximaal spreidt. Met een gemengd beleggingsfonds kan men bijvoorbeeld een heel gespreide portefeuille met tientallen aandelen en obligaties kopen. Dat kan zelfs voor uiterst kleine bedragen. Elke bank biedt wel zo’n gemengd fonds aan, vaak voor verschillende risicoprofielen, zodat zowel de risicomijdende als de risicominnende belegger zijn gading vindt. De beleggingshorizon van zo’n fonds bedraagt minstens drie à vijf jaar.

In de loop van 2020 verdwijnt het bij kinderloze erflaters populaire duolegaat.

‘Laat beleggen in aandelen of aandelenfondsen geen of/of-verhaal zijn, maar een en/en. Het gemiddeld dividendrendement voor de Europese beurzen loopt vlot op tot 3,5 procent bruto en is in tegenstelling tot de onderliggende beurskoersen veel minder volatiel’, zegt Gert Bakelants, de hoofdredacteur van De Belegger. ‘Meer nog, door de jaren heen stijgen de dividenden.’ Bij de uitbetaling van dividenden wordt roerende voorheffing ingehouden, maar die kunt u (deels) via uw jaarlijkse belastingaangifte recupereren. Volgend jaar stijgt het vrijgestelde bedrag aan dividenden van 800 naar 812 euro. ‘Garandeer altijd voldoende spreiding, over diverse activa maar ook in de tijd’, adviseert Bakelants nog.

5. Koop uw studiejaren voor 1 december 2020 af

Hebt u plannen om studiejaren af te kopen om een hoger wettelijk pensioenbedrag te ontvangen, doe dat dan voor 1 december 2020. Vanaf die datum verdwijnen de gunstregimes en wordt het afkopen van studiejaren duurder.

Hoeveel u betaalt voor het afkopen van een studiejaar hangt af van hoe lang u bent afgestudeerd. Voor een regularisatie binnen tien jaar na het behalen van uw diploma betaalt u een forfait (1.530 euro in 2019). Na die periode wordt het bedrag actuarieel bepaald, wat betekent dat u meer zult betalen als het diploma verder terug in de tijd ligt. Tot 30 november 2020 krijgt ook wie al langer dan tien jaar afgestudeerd is de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren tegen een forfaitair bedrag. Na die datum zal een actuariële berekening gebruikt worden.

6. Gun de fiscus geen cadeaus

Niemand betaalt graag belastingen en al zeker niet te veel. Vul daarom volgend jaar uw belastingaangifte nauwgezet in. Het is niet alleen belangrijk om alle inkomsten aan te geven, maar vooral om alle belastingvoordelen optimaal te benutten. Geef niet alleen uw lening correct aan, maar vraag ook alle vrijstellingen aan en benut de belastingverminderingen waar u recht op hebt.

Denk meteen ook al aan uw belastingaangifte van 2021. Om in dat jaar belastingverminderingen te krijgen, moet u de uitgaven in 2020 doen. Door de jaarlijkse indexering liggen de grensbedragen 1,44 procent hoger dan dit jaar. Zo stijgt het plafond voor het langetermijnsparen naar 2.390 euro. U kunt voor 20 euro meer diensten- en wijkwerkcheques kopen (tot 1.520 euro), maar weet dat de belastingvermindering in het Vlaams Gewest vanaf Nieuwjaar daalt van 30 naar 20 procent.

7. Maak uw huis energiezuiniger

Investeren in energiezuinigheid is goed voor het milieu én voor uw energiefactuur. De overheid verplicht u tot een minimale energiezuinigheid. De Vlaamse dakisolatienorm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. Als uw gezinswoning niet aan de minimumnorm voldoet, zal dat weinig gevolgen hebben. Maar een woning die u verhuurt, kan vanaf 1 januari ongeschikt worden verklaard. Daarnaast treedt vanaf Nieuwjaar ook de dubbelglasnorm in werking, waardoor alle woningen in Vlaanderen dubbele beglazing moeten hebben in de leefruimte, de keuken, de badkamer en de slaapkamers. Indien dat niet het geval is, kan dat voor huurwoningen vanaf 2023 leiden tot een ongeschiktheidsverklaring.

Wie in energiezuinigheid investeert, kan daarvoor een premie krijgen van de netbeheerder Fluvius. Twee premies dalen vanaf 2020. De premie voor hoogrendementsglas in een bestaande woning valt met 2 euro terug naar 8 euro per vierkante meter. Daarnaast daalt ook de premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro. De overige premies van de netbeheerders blijven onveranderd.

8. Hou uw gezinsbudget gezond

Niet meer geld uitgeven dan u hebt. Het is dé filosofie van een gezond gezinsbudget. Maar weet u goed wat u maandelijks aan inkomsten hebt en waaraan u uw centen uitgeeft? Een huishoudboekje, of de moderne variant ervan in een app, is een handig instrument om een overzicht te houden van uw inkomsten en uw uitgaven. Zo weet u waarop u kunt besparen of waaraan u net iets meer kunt uitgeven.

Hou ook een buffer achter de hand voor onverwachte uitgaven. De ideale spaarbuffer hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, woning en inkomen. Een vuistregel is dat een spaarbuffer van minstens zes maandlonen ideaal is.

9. Stel een zorgvolmacht op

Wie zal uw zaken regelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Met een zorgvolmacht kunt u op papier zetten wie uw belangen moet behartigen. U kunt de volmacht aan een of meerdere personen naar keuze geven. U kunt een volmacht geven voor beslissingen over uw vermogen en over uw persoon. Voorbeelden van beslissingen over uw vermogen zijn: bankverrichtingen doen, uw effectenportefeuille beheren, uw pensioen en huurgelden innen, energie- en rusthuisfacturen betalen en een huurcontract hernieuwen. Het kan ook gaan om belangrijke transacties, zoals schenkingen of de verkoop van uw woning. Met de opdracht beslissingen te nemen over uw persoon kunt u aangeven waar u wilt wonen, in welk rust- of verzorgingstehuis u wilt verblijven als dat nodig is of wie op zoek moet gaan naar een instelling die aan uw wensen of financiële mogelijkheden voldoet. U kunt ook duidelijk maken welke arts u moet behandelen en dat de thuisverpleging toegang tot uw woning moet krijgen.

10. Zoek de goedkoopste bank

Veel banken verhogen begin 2020 hun tarieven. Doorgaans zijn het manuele verrichtingen die nog door de bankbedienden moeten gebeuren, geldafhalingen buiten de eigen bank of het opsturen van rekeninguittreksels die duurder worden. Dat kan een aanleiding zijn om na te gaan of u niet te veel voor uw zichtrekening betaalt.

Om over te stappen naar een bank volstaat het een zichtrekening te openen bij uw nieuwe bank. Dankzij de gratis bankoverstapdienst hoeft u niet zelf uw nieuwe rekeningnummer door te geven aan terugkerende betalers (bijvoorbeeld uw werkgever, ziekenfonds…) en aan leveranciers die met een domiciliëring werken (bijvoorbeeld de elektriciteitsleverancier, de telecomprovider…). Uw nieuwe bank zal er ook voor zorgen dat uw doorlopende en memo-overschrijvingen automatisch overgezet worden en uw betaalkaarten bij de vorige bank geschrapt worden.

Bij de overstap van een bank is het niet mogelijk uw rekeningnummer te behouden. Weet ook dat aan een zichtrekening allerlei andere producten gekoppeld kunnen zijn. Daardoor kan uw woonkrediet of brandverzekering duurder worden als u verandert van bank.

11. Investeer in uzelf

Levenslang leren helpt u langer aan de slag te blijven. Met het Vlaams opleidingsverlof hebben werknemers in de privésector recht op maximaal 125 betaalde verlofuren om een opleiding te volgen. Ofwel volgt u een arbeidsgerichte opleiding die is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. Zo kunt u zich bijvoorbeeld omscholen tot zorgkundige of een talencursus volgen. Ofwel gaat u voor een loopbaangerichte opleiding: een opleiding die wordt aangeraden in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan als u loopbaanbegeleiding volgt. Wie opleidingsverlof neemt, heeft recht op een (eventueel beperkt) loon.

Laag- of middengeschoolde werknemers die op eigen initiatief een opleiding volgen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof, kunnen jaarlijks tot 250 euro aan opleidingscheques kopen.

12. Stel uw (bedrijfs)auto in vraag

Met de structurele files is autorijden vaak geen pretje meer. En goedkoop is het al zeker niet: de aankoop, de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting, de verzekering, de brandstofkosten, de onderhoudskosten, de belastingen… Zeker als u steeds minder achter het stuur kruipt, kan het zinvol zijn de oefening te maken of u die auto nog nodig hebt. Misschien bent u even goed af met het openbaar vervoer, een (elektrische) fiets, een abonnement op autodelen… Weet dat sommige steden en gemeenten een premie geven aan inwoners die hun nummerplaat inleveren. Zo kunnen Gentenaars een subsidie aanvragen van maximaal 500 euro voor de aankoop van vervoersalternatieven.

Hebt u een bedrijfswagen van uw werkgever of vennootschap? Sommige werkgevers bieden hun werknemers alternatieven aan. Met de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als ‘cash for cars’, kunt u uw bedrijfswagen inruilen voor een som geld. Met het mobiliteitsbudget krijgt u de keuze tussen verschillende vervoersoplossingen, zoals een milieuvriendelijker bedrijfswagen, bus, trein en fiets.

13. Hou uw ziektekosten onder controle

We hopen dat u in 2020 van ziektes en ongevallen gespaard blijft. Maar als het toch misgaat, kunt u de gezondheidskosten binnen de perken houden. U kunt kiezen voor een geconventioneerde arts, die zich houdt aan het tarievenakkoord met het ziekenfonds. Laat uw huisarts een globaal medisch dossier (GMD) aanleggen. Zo’n elektronisch medisch dossier bundelt al uw medische gegevens. Het kost u niets, maar u moet wel minder uit eigen zak betalen voor een huisartsbezoek. U kunt ook bijkomende verzekeringen zoals voor ambulante zorgen of tandzorg afsluiten.

Mocht u in het ziekenhuis belanden, dan kan een hospitalisatieverzekering u een torenhoge factuur besparen. Zo’n verzekering kan op drie manieren. Een eerste mogelijkheid is dat uw werkgever een collectief contract heeft afgesloten, waardoor u en eventueel uw gezin verzekerd zijn. U kunt zich ook individueel verzekeren bij een privéverzekeraar of via uw ziekenfonds. Vergelijk goed de contractvoorwaarden en de bijbehorende premies. Ga na of die polis beantwoordt aan uw wensen. In welke mate komt de verzekering tussen als u kiest voor een eenpersoonskamer? Worden de kosten gemaakt in de periode voor en na uw ziekenhuisopname vergoed? Voorziet de hospitalisatieverzekering in een tussenkomst voor zware ziekten? Hoe hoog zijn de waarborgen en wat zijn de uitsluitingen?

14. Switch ook eens van ziekenfonds

De kans is groot dat u koos voor het ziekenfonds van uw ouders of partner, zonder u daarbij verdere vragen te stellen. Uw keuze heeft geen belang voor courante zaken zoals een bezoek aan de huisarts en tandarts. Elk ziekenfonds biedt verplicht dezelfde wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering aan. Die omvat de terugbetaling van uw gezondheidszorgen (dokterskosten, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames…) en de uitbetaling van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of tijdens zwangerschapsverlof. Daarnaast bieden de ziekenfondsen een pakket aan diensten en voordelen aan. Daar kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Welke aanvullende voordelen voor u interessant zijn, hangt af van uw gezondheidstoestand, de gezinssituatie en de levensfase. Vergelijk die voordelen met het lidgeld dat u betaalt. Om van ziekenfonds te veranderen volstaat het uw nieuwe ziekenfonds te contacteren. Dat zal alle formaliteiten regelen.

15. Doe aan vermogensplanning en evalueer regelmatig

Aan wie wilt u welke goederen schenken of nalaten? Een goede successieplanning is doorgaans een combinatie van formules. Denk maar aan een testament waarmee u uw laatste wilsbeschikking op papier zet, aan een huwelijkscontract waarin u afspraken maakt met uw partner over de verdeling bij een overlijden of een echtscheiding, of aan de gesplitste aankoop waardoor u uw kinderen betrekt bij de aankoop van een tweede verblijf. Met een schenking geeft u al een stuk van uw bezittingen tijdens uw leven weg. Vanuit fiscaal standpunt is een schenking interessanter dan een erfenis.

Hebt u al een vermogensplanning uitgewerkt? Evalueer regelmatig of die nog altijd aan uw wensen voldoet. Hou ook rekening met de evoluerende wetgeving. Zo heeft de Vlaamse regering aangekondigd dat in de loop van 2020 het duolegaat afgeschaft wordt. Die erfenisconstructie was populair bij mensen die geen of alleen verre familie hebben. Vanaf 2021 wordt het wel mogelijk via een ‘vriendenerfenis’ fiscaal voordeliger na te laten aan een ver familielid, vriend of buur. Daarnaast wil de Vlaamse regering mensen aanmoedigen een schenking van roerende goederen zoals geld of juwelen te laten registreren en dus schenkbelasting te betalen. Op een handgift moet geen schenkbelasting betaald worden, maar als de schenker binnen drie jaar overlijdt, moet wel erfbelasting betaald worden. De Vlaamse regering wil die ‘verdachte’ periode op vier jaar brengen.

16. Kom in het reine met uw fiscale zonden

Hebt u nog zwart geld te witten? De regularisatieronde voor de Vlaamse bevoegdheden loopt eind 2020 af. Voor ontlopen federale belastingen is geen einddatum voorzien.

De Vlaamse fiscale regularisatie geeft de mogelijkheid om niet correct aangegeven Vlaamse erf- en registratiebelastingen te regulariseren.

Wie geld regulariseert, moet een ‘prijs’ betalen, boven op de normale belasting. De tarieven verschillen naargelang erfbelasting of andere belasting moet worden geregulariseerd. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen.

17. Bouw een extra pensioenkapitaal op

Op mypension.be kunt u nagaan hoe hoog uw wettelijk pensioen zal zijn en hoeveel pensioenkapitaal u via uw werkgever hebt opgebouwd. Als dat bedrag tegenvalt, moet u zelf een appeltje voor de dorst opbouwen. Een fiscaal vriendelijke manier zijn stortingen in een pensioenspaarfonds of -verzekering. Stortingen tot 990 euro (bedrag voor 2020) leveren een belastingvoordeel van 30 procent op. U kunt ook meer sparen: tot 1.270 euro, zij het tegen een lager belastingvoordeel van 25 procent.

Doet u al aan pensioensparen en bouwt u weinig of geen pensioenkapitaal op met een pensioenplan van uw werkgever? Met het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kunt u op eigen initiatief via uw werkgever een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen. Daarbij stort uw werkgever maandelijks een deel van uw nettoloon aan de verzekeraar of de pensioeninstelling van uw keuze. De stortingen geven recht op een belastingvermindering van 30 procent.

18. Hou de balans tussen werk en privé in evenwicht

Wilt u het professioneel wat rustiger aan doen om een gezond evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd te vinden? Werknemers en ambtenaren hebben verschillende mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode wat minder of helemaal niet te werken. In veel gevallen kunt u een onderbrekingsvergoeding van de RVA krijgen, eventueel aangevuld met een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Een eerste formule is tijdskrediet voor wie in de privésector werkt en het Vlaams zorgkrediet voor ambtenaren. Daarmee kunt u uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Voorts zijn er verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. In de loop van 2020 zullen erkende mantelzorgers de mogelijkheid krijgen om mantelzorgverlof te nemen.

19. Krik het huurrendement op

De lage rente trekt steeds meer mensen over de streep om in vastgoed te investeren. Omdat huurcontracten doorgaans voor een langere looptijd afgesloten worden, is het belangrijk dat de huurprijs mee-evolueert met de stijgende kosten voor het levensonderhoud. Tenzij de indexering uitdrukkelijk uitgesloten is in het huurcontract kan de verhuurder één keer per jaar de huurprijs aanpassen aan de inflatie, en wel op de jaarlijkse verjaardag van het huurcontract.

Vlamingen die vanaf Nieuwjaar lenen voor hun gezinswoning kunnen niet langer van het belastingvoordeel van de woonbonus genieten. Maar aan het belastingvoordeel voor wie leent voor een tweede verblijf of een huis, appartement of handelspand om te verhuren is niets veranderd. De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. Hoeveel belastingvoordeel u uit de kapitaalaflossingen kunt halen hangt af van of u nog een lening hebt lopen en van het tijdstip waarop u die lening bent aangegaan.

20. Geniet van uw centen

Vergeet niet dat u met geld leuke dingen en ervaringen kunt kopen. We wensen u een jaar vol momenten van groot en klein geluk, zonder financiële kopzorgen.

Deel uw wifiwachtwoord nooit met vrienden

Het toenemende gebruik van slimme toestellen vergroot het risico dat u in uw eigen huis gehackt wordt. We sommen enkele voorzorgsmaatregelen op.

Niet iedereen kan even goed overweg met digitale technologie en kan feilloos slimme apparaten configureren. Daarom lanceerde Telenet onlangs een nieuwe veiligheidsoplossing, Safespot, voor 4,99 euro per maand. Daarvoor krijgt u een antivirusprogramma en software die automatisch op uw modem worden geïnstalleerd. Zo zijn alle toestellen die u met het internet verbindt beveiligd. Maar of u nu klant bent bij Telenet of bij een andere operator, welke risico’s loopt u eigenlijk? En is die extra beveiliging nodig?

De risico’s

Doorgaans is de modem van een operator per definitie beveiligd met een complex wachtwoord, waarbij gebruik wordt gemaakt van de WPA-encryptietechnologie, een van de meest betrouwbare systemen op de markt. Bovendien is de modem uitgerust met een firewall. Die blokkeert elke poging om via het internet binnen te dringen in uw netwerk. Uw wifinetwerk is dus automatisch beveiligd.

‘De zwakke schakel is niet het netwerk, maar de toestellen die er verbinding mee maken’, zegt Coralie Miserque, de woordvoerster van Telenet. Er zijn twee grote risico’s.

Smartphones, tablets of computers die niet beveiligd zijn omdat ze geen antivirusprogramma hebben.

De zwakke schakel is niet het netwerk, maar de toestellen die er verbinding mee maken.

Coralie Miserque
woordvoerster Telenet

Als die toestellen door malware besmet worden, kunnen ze ook de toestellen besmetten die er via het wifinetwerk mee verbonden zijn. Tenzij die andere toestellen natuurlijk voldoende beveiligd zijn.

Dat betekent dat als u uw wifiwachtwoord aan bezoekers geeft (zelfs aan mensen die u vertrouwt) u het risico loopt om gehackt te worden. ‘Hun toestel kan besmet zijn door een virus of malware. Dat betekent dat ze zonder het te weten uw netwerk kunnen besmetten’, zegt Miserque.

Slimme voorwerpen (camera, thermostaat, televisie) en hun zwakke plekken.

Zo heeft het merk Ring een slimme deurbel die de verbindingsinformatie die op het ogenblik van de installatie werd uitgewisseld tussen de bel en het wifinetwerk niet beveiligd had. Dat maakt het voor een hacker makkelijk om het daaraan gelinkte wifiwachtwoord te achterhalen.

‘U denkt misschien dat het risico beperkt is tot de installatiefase’, zegt Olivier Bogaert, commissaris bij de Computer Crime Unit van de federale politie. ‘Maar vergis u niet. Via een derde app is het mogelijk om de verbinding van de deurbel te onderbreken, waardoor u verplicht bent het verbindingsproces opnieuw in gang te zetten. Op dat ogenblik kan de hacker uw wifiwachtwoord onderscheppen.’

Waarom iemand u zou willen hacken? ‘De hacker kan een vals profiel aanmaken op een tweedehandssite en anderen oplichten door zich voor u uit te geven. En dat kan u heel wat problemen bezorgen’, zegt Bogaert.

Maar hackers kunnen uw netwerk ook gebruiken voor andere ongeoorloofde activiteiten, zoals het illegaal downloaden of bekijken van kinderporno.

De oplossingen

Installeer een antivirusprogramma.

Mocht u dat nog niet gedaan hebben, bescherm uw toestellen dan met een antivirusprogramma. Er bestaan zowel gratis als betaalde versies. ‘Het is sterk aan te bevelen voor een betaalde versie te kiezen’, waarschuwt Karolien Van Acker, woordvoerster van de internetoperator Edpnet. ‘Al kan het volstaan regelmatig een update uit te voeren van een gratis versie.’ De meeste telecomoperatoren bieden er u ook een aan als optie.

Een extra wifihotspot creëren

Olivier Bogaert, commissaris bij de Computer Crime Unit van de federale politie, stelt een alter natieve oplossing voor die erin bestaat thuis twee van elkaar gescheiden wifinetwerken te installeren door gebruik te maken van een tweede modem. Technisch volstaat het om de modem te verbinden met die van uw telecomoperator door middel van een RJ45-kabel (gebruikt voor ethernetverbindingen). Net zoals u uw modem verbindt met uw tv-decoder.

‘Het bijzondere aan die tweede modem is dat u de toegang veel nauwgezetter, verfijnder en  gepersonaliseerder kunt regelen dan die van uw telecomprovider. In mijn geval betekent dat dat ik alle MAC-adressen van mijn slimme toestellen en voorwerpen overneem en ik in de instellingen van mijn tweede modem opgeef dat alleen die voorwerpen met mijn tweede netwerk verbinding mogen maken.’

Een MAC-adres (Media Access Control) is de fysieke identificatiecode die is opgeslagen in een netwerkkaart (zo’n kaart bevindt zich in elke computer en elk slim voorwerp). Het adres is uniek en heeft niets te maken met de Mac van Apple (dat de afkorting is van Macintosh).

Dankzij deze differentieerbare wifi kunt u het wachtwoord van de modem van uw telecomoperator delen met uw gasten zonder uw tweede netwerk in gevaar te brengen. Maar er is meer. ‘Wanneer u de MAC-adressen inbrengt, kunt u ook toegangstijden voor de verbinding instellen. Een nuttige functie als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw kinderen na 20 uur nog op de Playstation kunnen spelen.’

Bij Proximus kunt kiezen uit twee formules. ‘Norton Security 1’ kost 2 euro per maand en geeft u een licentie voor één toestel naar keuze. ‘Norton Security 5’ bevat vijf licenties met inbegrip van ‘Norton Family Premier’, software voor ouderlijk toezicht (die normaal 40 euro kost), voor 5 euro per maand.

Safespot van Telenet biedt u een antivirus voor een onbeperkt aantal toestellen.

Voer updates uit.

Voer voor uw mobiele toestellen en uw slimme toestellen regelmatig updates uit.

Configureer een ‘guest mode’.

Almaar meer modems bevatten een functionaliteit ‘wifi guest’. Die verleent uw gasten toegang tot het internet zonder gebruik te maken van uw persoonlijke toestellen.

Als u klant bent bij Orange is de guest mode van uw modem inbegrepen in de abonnementsprijs. U moet hem alleen activeren.

Proximus-klanten kunnen gebruikmaken van Proximus Public Wifi. ‘Ook al vindt u in de naam het woord ‘publiek’ terug, het gaat wel degelijk om een privénetwerk dat alleen bestemd is voor Proximus-klanten’, zegt woordvoerder Haroun Fenaux.

De internetklanten beschikken over een gratis toegang tot dit netwerk. Ze moeten alleen een profiel aanmaken via de MyProximus-app. Gasten die geen klant bij Proximus zijn, kunnen zich aanmelden als u hen het wachtwoord geeft.

Safespot van Telenet biedt de mogelijkheid om toestellen van gasten onder te brengen in een ‘gastenzone’. ‘Als Safespot detecteert dat een toestel van een van de gasten geïnfecteerd is, blokkeert het dat toestel zodat de slimme toestellen en ook alle andere toestellen veilig zijn’, zegt Miserque.

Stel de parameters van uw slimme toestellen in.

Als u meerdere slimme voorwerpen installeert, neem dan de tijd om hun standaard wachtwoord te wijzigen en het aanbevolen beveiligingsniveau te activeren. Wees extra op uw hoede met goedkope slimme voorwerpen, want de producenten daarvan stellen vaak geen hoge eisen op het vlak van veiligheid.

Met Safespot kunt u uw modem updaten door middel van software. Die beschermt uw slimme toestellen zonder dat configuratie nodig is.

In 2020 tot 990 of 1.270 euro pensioensparen

De bedragen stijgen door de jaarlijkse aanpassing van de fiscale plafonds aan de levensduurte.

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2019 kunnen de fiscale plafonds voor volgend jaar berekend worden. Die zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven gedaan in 2020, die u zal aangeven in uw belastingaangifte van 2021. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad in januari.

‘De plafonds stijgen minder dan vorig jaar het geval was. Voor inkomstenjaar 2020 komt de stijging uit op 1,44 procent, tegenover een indexverschil van 2 procent vorig jaar’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

Door de indexering stijgt het maximumbedrag voor het klassieke pensioensparen (met een belastingvoordeel van 30 procent) van 980 naar 990 euro. Het is ook mogelijk om meer te sparen, zij het met een lagere belastingvermindering van 25 procent. Het plafond voor die laatste formule gaat eveneens met 10 euro omhoog, tot 1.270 euro.

Spaarders en beleggers

Spaarders kunnen meer geld op een spaarboekje zetten zonder daarop roerende voorheffing te moeten betalen: het vrijgestelde bedrag stijgt met 10 euro tot 990 euro. Wie zijn geld geparkeerd heeft op een spaarboekje met het minimumrendement van 0,11 procent, kan daar dus 900.000 euro op staan hebben zonder roerende voorheffing verschuldigd te zijn.

Ook het vrijgestelde bedrag aan dividenden gaat omhoog: van 800 tot 812 euro. Let wel, bij de uitbetaling van dividenden zal altijd roerende voorheffing worden ingehouden. U moet de belastingvrijstelling zelf vragen in uw belastingaangifte.

Het aantal diensten- en wijkwerkcheques dat u fiscaal kan inbrengen, gaat van 1.500 euro naar 1.520 euro. Maar weet dat het belastingvoordeel in Vlaanderen vanaf nieuwjaar daalt van 30 naar 20 procent.

Een relatief nieuwe belastingverminderingen is die voor rechtsbijstandsverzekeringen. Voor premies gestort sinds 1 september 2019 is er een belastingvermindering van 40 procent. Zowel voor premies betaald in 2019 als in 2020 kunt u tot 310 euro fiscaal inbrengen.

Werknemers

De nieuwe plafonds brengen minder goed nieuws voor werknemers met een milieuvriendelijke bedrijfswagen. Het minimale belastbare voordeel stijgt volgend jaar van 1.340 naar 1.360 euro. De vrijstelling voor wie van zijn werkgever een vergoeding krijgt voor zijn woon-werkverkeer met auto blijft onveranderd op 410 euro.

Het maximale kostenforfait voor werknemers en zelfstandigen met winst die hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen, stijgt met 70 euro tot 4.880 euro.

Werknemers in loondienst die via hun werkgever weinig of geen pensioenkapitaal opbouwen in een groepsverzekering of pensioenfonds hebben sinds maart een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen: het vrij aanvullend pensioen voor werknemers of VAPW. De minimale storting stijgt van 1.600 naar 1.620 euro per jaar.

Het plafond voor het onbelast bijverdienen stijgt met 90 euro tot 6.340 euro. Wie niet meer bijverdient dan toegestaan met occasionele klussen bij particulieren, verenigingswerk of via een erkende app in de deeleconomie, hoeft geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen te betalen. Voor klussen bij particulieren en verenigingswerk is er ook een maandplafond: 528,33 euro.

©Mediafin
LOGO KLEUR copy2 copy

De Smedt Advocaten

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Copyright 2017 © Alle Rechten Voorbehouden

Design by PubliDesign.be