Tandzorgverzekering mag 8,5 procent duurder worden

Verzekeraars en ziekenfondsen mogen de premies voor individuele hospitalisatieverzekeringen, verzekeringen voor ambulante kosten en aanvullende tandzorgverzekeringen jaarlijks aanpassen aan de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Dat kan op basis van de medische indexen die op 1 juli gepubliceerd zijn.

Medische index

Voor een waarborg tandzorg is een maximale indexatie met 8,5 procent toegestaan. Voor een verzekering ambulante kosten – medische kosten buiten het ziekenhuis zoals medicatie en kinesitherapie – gaat het om een mogelijke gemiddelde premieverhoging met 8,04 procent.

Voor hospitalisatieverzekeringen is de toegelaten prijsstijging beperkter.

Voor hospitalisatieverzekeringen is de toegelaten prijsstijging beperkter: gemiddeld tot 1,17 procent in een eenpersoonskamer en tot 5 procent in een tweepersoonskamer.

Dat zijn de globale cijfers. Sommige verzekeraars hanteren verschillende premies op basis van de leeftijdscategorie. Ook daar zijn medische indexen voor.

Zo kan een tandzorgverzekering voor jongeren onder de 19 jaar met maximaal 6,9 procent verhoogd worden. Voor de leeftijdscategorie tussen 20 en 49 jaar kan de premieaanpassing iets meer dan 10 procent bedragen.

Toch betekent dat niet noodzakelijk dat de premie van uw verzekering met die percentages stijgt. De medische indexcijfers zijn een maximumbedrag. De verzekeraars en ziekenfondsen kunnen de premies dus minder laten toenemen of zelfs onveranderd laten. De concurrentie speelt daarbij een rol.

Jaarlijkse vervaldag

De premieaanpassing kan gebeuren op de jaarlijkse vervaldag van het contract. De indexatie kan op twee manieren. Een eerste is op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat voor 2020 op 0,6 procent uitkomt (inflatiecijfer juni). Als de evolutie van de medische indexen hoger uitkomt, kan de indexering volgens de medische index. De indexatiemethode en de modaliteiten ervan staan vermeld op het vervaldagbericht.

LOGO KLEUR copy2 copy

De Smedt Advocaten

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Copyright 2017 © Alle Rechten Voorbehouden

Design by PubliDesign.be