Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro

Volgens federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zal de economische schok van het coronavirus in ons land tot 1 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid duwen. In principe krijgen ze 70 procent van hun brutoloon.

In eerste instantie is er een forfaitaire vergoeding van 1.450 euro per maand. Nadien volgt de eindberekening van de vergoeding, waar 26,75 procent bedrijfsvoorheffing van wordt afgehouden.

Maar hoeveel blijft er van die 70 procent bruto over? SD Worx maakte een eerste inschatting van hoe die eindberekening eruitziet. De berekening is complex, omdat er voor de 70 procent-berekening begrenzingen zijn op het brutoloon en nadien supplementen per dag worden bijgeteld. 

Omdat voor de lage lonen fiscale kortingen wegvallen en voor hogere lonen de begrenzing speelt, houdt de middengroep het meeste over van een nettoloon, leert de simulatie.

De volgende simulaties zijn telkens voor een alleenstaande zonder kinderlast:

  • Brutoloon 1.750 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.005 euro, of 578 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 63 procent.
  • Brutoloon 2.000 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.133 euro, of 519 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 68 procent.
  • Brutoloon 2.500 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.389 euro, of 393 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 78 procent.
  • Brutoloon 3.000 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.520 euro, of 471 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 76 procent.
  • Brutoloon 3.500 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.520 euro, of 691 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 68 procent.
  • Brutoloon 4.000 euro. Inkomen via technische werkloosheid wordt maandelijks netto 1.520 euro, of 910 euro verlies. Het nettoloon valt terug op 62 procent.

De eerste maand zullen de cijfers sowieso afwijken, zegt SD Worx, omdat er in de maand maart nog gedeeltelijk is gewerkt. Dat loon zal aan een lager tarief van de gewone bedrijfsvoorheffing worden onderworpen, omdat de bedrijfsvoorheffing progressief is.

Bovendien veranderen de cijfers ook nog afhankelijk van de gezinssituatie, die een impact heeft op de fiscaliteit.

LOGO KLEUR copy2 copy

De Smedt Advocaten

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Copyright 2017 © Alle Rechten Voorbehouden

Design by PubliDesign.be