ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

U kan bij ons terecht voor advies op maat en de nodige bijstand in gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen met betrekking tot eender welk aspect waar ondernemingen mee geconfronteerd worden.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

  • advies omtrent oprichting van vennootschappen, verenigingen, stichtingen, fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid, vereffeningen
  • redactie van alle soorten contracten (verkoopcontracten, dienstverleningscontracten, contracten van handelstussenpersonen, distributie van producten en diensten, financiele contracten), of advies voor optimalisatie van uw contracten