Betwiste vorderingen , waarbij een inhoudelijk verweer door de debiteur wordt gevoerd , worden niet beschouwd als incasso en geschieden aan een verminderd uurtarief.

[]
1 Step 1
Gegevens betwiste facturen
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Totaal in Euro
Extra opmerkingen
0 /
Uw bijlagenUploaden
Voeg hier uw betwiste facturen en/of andere bijlagen toe
Gegevens debiteur
Bedrijfsnaam
BTW
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Telefoon
Fax
Gegevens opdrachtgever
Bedrijfsnaam
BTW
Naam contactpersoon
Voornaam contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Fax
Financieel rekeningnummer
Previous
Next