Incasso

Waar incassokantoren “no cure no pay” beloven blijkt achteraf toch vaak een (dure) gerechtelijke procedure nodig. Wij staan erop u tijdig en correct te informeren over de procedurekosten (deurwaarderskosten, rolrecht e.a.) zodat u een duidelijk zicht heeft op het ware kostenplaatje. Het inschakelen van DE SMEDT ADVOCATEN garandeert u het beste resultaat door een snelle en efficiënte opvolging van de openstaande vorderingen , waarbij wij vooreerst de solvabiliteit van de debiteur nagaan teneinde te vermijden dat u nutteloze kosten maakt. Wij bekijken samen met u en per debiteur welke procedure het meest aangewezen is, informeren u bij elke stap en trachten het prijskaartje zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur.

incasso

Incasso

De Smedt advocaten heeft ervaring in verwerking van grote aantallen dossiers voor zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering van openstaande facturen, rekeningen, leningen enz.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

 • een adequate opvolging aan van uw debiteurenbeheer.
 • Kwaliteitsvolle behandeling van uw dossier zowel op juridisch als administratief vlak aan een voordelig en marktconform tarief
 • Een aanspreekpunt doorheen de hele procedure
 • Advies voor optimalisatie intern debiteurenbeheer

Wat hebben we van u nodig?

 • De openstaande facturen
 • De ingebrekestellingen door u verstuurd
 • Uw algemene voorwaarden

Hoe gaan we te werk?

 • Wij sluiten met u een overeenkomst tot incasso op maat
 • Wij kijken uw algemene voorwaarden na en geven indien nodig advies om dit te optimaliseren
 • Wij sturen een aangetekende ingebrekestelling
 • Indien uw debiteur niet betaalt binnen de 8 dagen of 15 dagen ( resp. handelaar of consument) starten we de gerechtelijke of administratieve procedure doch waarbij wij eerst de solvabiliteit onderzoeken
 • We overleggen met u de beste wijze van procedure, en lichten daarbij de gerechtelijke en administratieve procedure toe
 • Indien de schuldvordering door debiteur wordt betwist verdedigen wij uw belangen
 • Wij houden u van elke stap op de hoogte.

Betwiste vorderingen , waarbij een inhoudelijk verweer door de debiteur wordt gevoerd , worden niet beschouwd als incasso en geschieden aan verminderd uurtarief.