Incasso

Waar incassokantoren “no cure no pay” beloven blijkt achteraf toch vaak een gerechtelijke en dure procedure nodig. Wij staan erop u tijdig en correct te informeren over de procedurekosten (deurwaarderskosten, rolrecht ea) zodat u een duidelijk zicht heeft op het ware kostenplaatje, waarna wij samen met u de kosten en baten zullen afwegen en economisch meedenken. Het inschakelen van DE SMEDT ADVOCATEN garandeert u het beste resultaat door een snelle en efficiënte opvolging van de openstaande vorderingen , waarbij de kosten zoveel mogelijk worden verhaald op de debiteur. Wij bekijken samen met u en per debiteur welke procedure het meest aangewezen is en informeren u bij elke stap en dit met een minimum aan kosten.

incasso

Incasso

De Smedt advocaten heeft ervaring in verwerking van grote aantallen dossiers voor zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering van openstaande facturen, rekeningen, leningen enz.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

 • een adequate opvolging aan van uw debiteurenbeheer.
 • Kwaliteitsvolle behandeling van uw dossier zowel op juridisch als administratief vlak aan een voordelig en marktconform tarief
 • Een aanspreekpunt doorheen de hele procedure
 • Advies voor optimalisatie intern debiteurenbeheer

Wat hebben we van u nodig?

 • De openstaande facturen
 • De ingebrekestellingen door u verstuurd
 • Uw algemene voorwaarden

Hoe gaan we te werk?

 • Wij sluiten met u een overeenkomst tot incasso op maat
 • Wij kijken uw algemene voorwaarden na en geven indien nodig advies om dit te optimaliseren
 • Wij sturen een aangetekende ingebrekestelling
 • Indien uw debiteur niet betaalt binnen de 8dagen of 15 dagen respectievelijk handelaar of consument starten we de gerechtelijke of administratieve procedure
 • We overleggen met u de beste wijze van procedure, en lichten daarbij de gerechtelijke en administratieve procedure toe
 • Indien de schuldvordering door debiteur wordt betwist verdedigen wij uw belangen
 • Wij houden u van elke stap op de hoogte.

Betwiste vorderingen , waarbij een inhoudelijk verweer door de debiteur wordt gevoerd , worden niet beschouwd als incasso en geschieden aan het geldend uurtarief.

[]
1 Step 1
Gegevens onbetwiste facturen
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Factuurdatum
Factuurnr
Vervaldatum
Bedrag in Euro
Totaal in Euro
Extra opmerkingen
0 /
Uw bijlagenUploaden
Voeg hier uw onbetwiste facturen en/of andere bijlagen toe
Gegevens debiteur
Bedrijfsnaam
BTW
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Telefoon
Fax
Gegevens opdrachtgever
Bedrijfsnaam
BTW
Naam contactpersoon
Voornaam contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Fax
Financieel rekeningnummer
Previous
Next