Bouw-en-huurrecht

Bouw- en Huurrecht

Problemen met uw huisbaas? Werkt uw aannemer al veel te lang aan een bouwproject en stapelen de kosten zich op? Problemen met de koop of verkoop van onroerend goed? Voor zaken binnen het onroerend goed, de bouw en huur- en koopovereenkomsten, wendt u zich tot één van de specialisten bij De Smedt Advocaten.

We bieden u o.a. volgende dienstverlening aan:

 • opmaak huurcontract (woninghuur of handelshuur), of advies voor optimalisatie van uw huurcontract
 • advies omtrent geldigheid/duur van huurovereenkomst, opzeggingstermijnen en vergoedingen verschuldigd in geval van vervroegde beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst
 • u informeren omtrent uw rechten en plichten als huurder/verhuurder
 • een procedure opstarten (bv. verzoekschrift tot ontbinding van de huurovereenkomst) of u bijstaan tijdens de procedure

Wat hebben we van u nodig?

 • Huurcontract
 • Attest van woonst van huurder
 • Bewijs van registratie
 • Bewijs deponering huurwaarborg
 • Bij huurschade foto’s, schadebestekken

Hoe gaan we te werk?

 • We geven advies omtrent uw huurcontract/huurgeschil
 • We bespreken met u uw mogelijkheden ( omtrent het opstarten van een procedure)
 • We houden u op de hoogte van elke stand van het dossier
 • We volgen nauwgezet de uitvoering van het vonnis op met de gerechtsdeurwaarder