Landbouwrecht

Landbouwrecht

De pachtwet wordt zeer strikt toegepast, zodat het wenselijk is om bij moeilijkheden, betekeningen en procedures een juridisch raadsman te consulteren.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

  • Advies en bijstand omtrent de pachtwet, erfdienstbaarheden en uitwegen, afpaling, schadegevallen, vergunning, milieuproblematiek