person-icon-1685

Personen- en Familierecht

U kan bij ons terecht voor complexe familierechtelijke kwesties zoals echtscheiding, nietigverklaring huwelijk, ouderlijk gezag, omgangsregeling, onderhoudsgeld, adoptie, afstamming, erkenning. Verder kent De Smedt Advocaten een bijzondere specialisatie in het familiaal vermogensrecht ondermeer vereffening-verdeling bij echtscheiding, bij onverdeeldheid of van een nalatenschap. Wij zijn tevens vertrouwd met internationaalrechtelijke aspecten van dit soort geschillen.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

  • advies over welke procedure het beste aansluit bij uw situatie en uw wensen

  • wij gaan samen met u op zoek naar de gepaste maatregelen ( mbt afzonderlijke woonst, omgangsregeling, regeling inzake schulden, aanstelling notaris...) en nadien naar de meest vlotte en minst belastende wijze om uit de echt te scheiden
  • Ook aspecten van vereffening en verdeling komen aan bod

Wat hebben we van u nodig?

  • Huwelijkscontract (indien er een contract werd gesloten)
  • Akten van de burgerlijke stand (geboorteakte, akte van erkenning, huwelijksakte)

Hoe gaan we te werk?

  • wij geven u de ruimte om uw verhaal te doen
  • een professionele en persoonsgerichte aanpak