Verkeers-en-Strafrecht

Verkeers- en Strafrecht

Wijziging procedure: vanaf 1-2-2016 mogen enkel houders van het getuigschrift bijzondere opleiding cassasatieprocedure in strafzaken een cassatieberoep aantekenen. Mr. Elisabeth De Smedt is in het bezit van dit getuigschrift en kan u verder helpen met cassatieberoep. Zij heeft daarenboven een master in de criminologische wetenschappen behaald.

De Smedt Advocaten staat u zowel bij als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf als wanneer u slachtoffer wordt van een misdrijf.

Als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, bieden wij u volgende dienstverlening aan:

 • Bijstand en verdediging van bij het eerste contact met de politie tot definitieve afhandeling van het dossier inclusief de strafuitvoering
 • Bijstand bij de strafuitvoeringsrechtbank in kader van uitvoering van de straf, strafuitvoeringsmodaliteiten zoals elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidsstelling
 • Nadat u de uitgesproken straf heeft voldaan, de opgelegde geldboete heeft betaald, de schade heeft vergoed, de kosten heeft betaald kijken wij samen met u of u in aanmerking komt voor herstel in eer en rechten. Wij richten een aanvraag tot herstel in eer en rechten aan de Procureur des Konings.

Wat hebben we van u nodig, afhankelijk van in welke fase u zich bevindt?

 • Proces-verbaal van (uitnodiging tot) verhoor
 • Brief om te verschijnen voor de raadkamer/ dagvaarding
 • uitnodiging voor bemiddeling in strafzaken/minnelijke schikking

Hoe gaan we te werk?

 • Voorafgaand vertrouwelijk overleg voor het verhoor en bijstand bij verhoor
 • Toezicht dat uw rechten worden gewaarborgd (o.a. dat er geen druk/dwang op u wordt uitgeoefend tijdens het verhoor)
 • Contact met het Openbaar Ministerie omtrent stand van uw dossier.
 • Inzage en bespreking strafdossier
 • Verdediging voor de verschillende rechtsinstanties
 • Bespreking van uitspraak met daarbij advies over eventueel hoger beroep/cassatie
 • Besprekingeomtrent uitvoering van de straf

Ook slachtoffers bieden wij een daadkrachtige aanpak. We bieden de volgende dienstverlening aan:

 • Informatie geven omtrent uw rechten
 • Neerlegging van strafklacht bij onderzoeksrechter
 • Burgerlijke partijstelling met schadebegroting
 • Bijstand gedurende het onderzoek ( opsporings en gerechtelijk onderzoek), de procedure ( de raadkamer/ kamer van inbeschuldigingsstelling- correctionele rechtbank/hof van beroep)

Wat hebben we van u nodig?

 • Bewijsstukken van schade bv. doktersattesten, lijsten van alle medische schade (ziekenhuiskosten, apothekerskosten) Het ziekfonds kan u daarbij helpen.
 • Briefwisseling met uw verzekeringsmaatschappij

Hoe gaan we te werk?

 • Wij doen het nodige voor burgerlijke partijstelling voor de bevoegde rechtbank
 • Wij bespreken samen met u de burgerlijke partijstelling (o.a. de begroting van de schadevergoeding)
 • Wij brengen u op de hoogte van de uitspraak.
 • Wij bespreken samen met u uw mogelijkheden ( recuperatie schadevergoeding/ aanwenden van rechtsmiddelen)

Hou er rekening mee, dat indien u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven heeft (familiale verzekering) met dekking in rechtsbijstand,
uw verzekeraar (gedeeltelijk) onze kosten en erelonen zal dekken.