Verzekeringen-en-aansprakelijkheidsrecht

Verzekeringen en Aansprakelijkheidsrecht

Wij verzorgen de burgerlijke en strafrechtelijke afhandeling voor zowel de dader als het slachtoffer.

We bieden u volgende dienstverlening aan:

 • Juridisch onderbouwd advies omtrent geschillen m.b.t. contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Specifiek voor onderneming advies omtrent geschillen m.b.t. professionele aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid
 • strafrechtelijke verdediging/ burgerlijke afhandeling
 • beoordeling van de aansprakelijkheid, verdediging van uw belangen
 • meedelen van de rechterlijke beslissing
 • advies omtrent het aanwenden van rechtsmiddelen (hoger beroep/cassatie)

Wat hebben we van u nodig?

 • PV van (uitnodiging tot) verhoor
 • dagvaarding
 • gegevens van uw verzekeringsmaatschappij met het oog op rechtsbijstand

Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval, verlenen wij volgende diensten:

 • begroting schadevergoeding
 • recuperatie van de schade en betwisting van aanspraken van andere partijen
 • verdediging van uw belangen ter zitting

Wat hebben we van u nodig?

 • bewijsstukken van schade
 • Gegevens van uw verzekeringsmaatschappij met het oog op rechtsbijstand.

Hou er rekening mee dat de verzekering die u afsloot, kan voorzien in een waarborg rechtsbijstand.
Dit houdt in dat de verzekeraar inzake rechtsbijstand zal instaan voor de erelonen en kosten van onze advocaten.