Waarom kiezen voor Advocaten De Smedt?

We stellen ons graag voor

Advocatenkantoor De Smedt is een middelgroot polyvalent kantoor gevestigd in het hart van Lokeren.

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Met een persoonlijke aanpak, inzet en gedrevenheid als centrale doelstelling en een jarenlange ervaring, kennis en expertise als noodzakelijke bagage, streeft het kantoor ernaar uw dossier op een persoonlijke, efficiënte en kwalitatieve manier te behandelen.

Advocatenkantoor De Smedt staat u bij zowel op het vlak van adviesverlening, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling en geschillenbeslechting als voor het opstarten en behartiging van uw belangen in gerechtelijke procedures voor de diverse rechtbanken, dit alles steeds in intensief overleg met de cliënt. Het belang van de cliënt staat hierbij voorop. Elke actie of elke voorstel tot actie is de vrucht van de afweging van dit belang in functie van de mogelijke risico’s verbonden aan het voeren van een juridische procedure.

Ten behoeve van haar nationale en internationale cliënten met grensoverschrijdende probleemstellingen en procedures, behoudt het kantoor tevens contacten met diverse vooraanstaande advocatenkantoren in en buiten Europa.